Wiadomości
  • Register

Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki podpisał Memorandum o współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dokument został parafowany przez rektora Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki prof. Anatola Ciosia oraz rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Andrzeja Sokalę.

Zawarcie porozumienia było możliwe dzięki wysiłkom dziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych WUN im. Łesi Ukrainki prof. Antoniny Szulak oraz prodziekana ds. rozwoju i organizacji na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu dr Katarzyny Kaczki.

Dokument przewiduje m.in. współpracę w zakresie badań naukowych, wymianę doświadczeń między naukowcami oraz publikacji, organizację wspólnych konferencji naukowych oraz wymianę wykładowców i studentów.

WNU wspolpraca 1

WNU wspolpraca 4

Podpisanie porozumienia poprzedziła kilkuletnia współpraca z dziekanem Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu prof. Zbigniewem Karpusem oraz pełnomocnikiem dziekana ds. ewaluacji badań naukowych dr Joanną Piechowiak-Lamparską. Od 2014 r. prof. Antonina Szulak jest redaktorem tematycznym czasopisma «History and Politics» wydawanego przez UMK w Toruniu, w zeszłym roku pod redakcją Natalii Olszańskiej z Torunia oraz Antoniny Szulak ukazał się jeden z numerów czasopisma «The copernicus journal of political studies» (ISSUE 2/2020).

WNU wspolpraca 3

WNU wspolpraca 2

Źródło: vnu.edu.ua

CZYTAJ TAKŻE:

WOŁYŃ I PODKARPACIE BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ W SFERZE MUZEALNICTWA

RÓWIEŃSCY PSYCHOLODZY I PSYCHIATRZY UDOSKONALILI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W PRACY Z ŻOŁNIERZAMI