Wiadomości
  • Register

W Wołyńskim Instytucie Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej w Łucku odbył się ogólnoukraiński okrągły stół poświęcony 112. rocznicy urodzin Józefa Łobodowskiego (1909–1988) – polskiego pisarza, tłumacza i publicysty.

Spotkanie zorganizowano on-line 25 marca z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Łucku we współpracy z Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki oraz pedagogami z Żytomierszczyzny.

Celem okrągłego stołu było zachęcenie nauczycieli historii, języka polskiego i literatury, studentów i uczniów do poznawania wspólnej spuścizny historycznej Ukrainy i Polski, m.in. twórczości Józefa Łobodowskiego, polskiego pisarza rozmiłowanego w ukraińskiej kulturze i promującego ją w Europie.

Przed ponad 60 uczestnikami spotkania wystąpiła prof. Switłana Krawczenko z WUN im. Łesi Ukrainki, doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych, której jednym z obszarów zainteresowań jest twórczość Józefa Łobodowskiego. W 2019 r. ujrzała światło dzienne jej książka «Józef Łobodowski – twórca, myśliciel, buntownik i ukrainofil. Życie i twórczość». Publikacja przedstawia życiorys, światopogląd i spuściznę pisarza w różnych dziedzinach twórczości, przywracając jednocześnie jego nazwisko ukraińskiej historii oraz zbiorowej pamięci Ukraińców. Zapoznać się z tą monografią można w repozytorium WUN im. Łesi Ukrainki.

Podczas okrągłego stołu Switłana Krawczenko wygłosiła referat pt. «Ukraina w życiu i twórczości Józefa Łobodowskiego», zwracając uwagę nauczycieli na talent literacki pisarza, analityczny umysł, a nawet jego dar przewidywania przyszłości.

Wyniki swoich badań pedagogom zaprezentowała także Lubow Kotenko, członkini Polskiego Towarzystwa Historycznego, nauczyciel historii w Szkole Powszechnej І-ІІІ stopnia nr 36 im. Jarosława Dąbrowskiego w Żytomierzu. Wystąpiła z referatem «Stosunki ukraińsko-polskie na przełomowych etapach historii w twórczości Józefa Łobodowskiego oraz wykorzystanie nauczania historii, literatury i języka polskiego w szkole w celu ich poznawania». Materiały przedstawione przez Lubow Kotenko uczestnicy okrągłego stołu będą mogli wykorzystać na lekcjach historii, literatury i języka polskiego.

Do dyskusji dołączyli także Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, radca Ambasady RP w Kijowie, oraz prof. dr hab. Oleksandr Demianiuk, zastępca dyrektora Wołyńskiego Instytutu Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej.

W wydarzeniu uczestniczyli pedagodzy z obwodu wołyńskiego, rówieńskiego, żytomierskiego, tarnopolskiego, zaporoskiego oraz donieckiego, a także z Kijowa i Odessy.

Lobodowski VIPPO 1

Lobodowski VIPPO 3

Lilia BONDARUK,
kierownik Działu Przedmiotów Humanistycznych
Wołyńskiego Instytutu Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej
Zdjęcia udostępniła autorka

CZYTAJ TAKŻE:

JÓZEF ŁOBODOWSKI: MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ. ROZMOWA Z ADAMEM TOMANKIEM, SIOSTRZEŃCEM JÓZEFA ŁOBODOWSKIEGO