Wiadomości
  • Register

Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu wystosowało Oświadczenie ws. represjonowania mniejszości polskiej na Białorusi.

Oświadczenie

My, członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu, wyrażamy głębokie oburzenie działaniami władz białoruskich wobec polskiej mniejszości na Białorusi. Manifestujemy swój sprzeciw wobec prześladowań i aresztowań działaczy polskich w Republice Białoruś, w tym aresztowania Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i członka Rady Naczelnej ZBP Andrzeja Poczobuta. Apelujemy o ich niezwłoczne uwolnienie i zaprzestanie prześladowań. W pełni solidaryzujemy się z Polakami na Białorusi.

Zarząd Stowarzyszenia Kultury Polskiej
im. Ewy Felińskiej na Wołyniu

Oswiadczenie SKP