Wiadomości
  • Register

Parafianie kościoła Świętego Jana Nepomucena w Dubnie obchodzili Niedzielę Palmową, nazywaną w ukraińskiej tradycji katolickiej Wierzbną lub Kwietną.

28 marca do kościoła w Dubnie licznie przybyli miejscowi katolicy. W ostatnią niedzielę przed Wielkanocą obchodzili uroczystość wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Parafianie kościoła tradycyjnie przynieśli gałązki wierzby, które proboszcz Grzegorz Oważany poświęcił na początku nabożeństwa. W dalszej części liturgii odczytano Mękę Pańską – specjalną Liturgię Słowa, w której Kościół przypomina nam o ofierze, jaką Jezus Chrystus złożył sam z siebie dla zbawienia człowieka.

Niedziela Palmowa u katolików obrządku łacińskiego otwiera Wielki Tydzień, kulminację roku liturgicznego. Podczas niego chrześcijanie obchodzą pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, zdradę Judasza i mękę Pana Jezusa, Jego śmierć i Zmartwychwstanie.

Dubno Palmowa 1

Dubno Palmowa 2

Dubno Palmowa 3

Dubno Palmowa 4

Dubno Palmowa 5

Dubno Palmowa 6

Tekst i zdjęcia: Jana KŁYMCZUK

CZYTAJ TAKŻE:

PARAFIANIE KOŚCIOŁA W DUBNIE WZIĘLI UDZIAŁ W REKOLEKCJACH