Wiadomości
  • Register

Członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu posprzątali Polski Cmentarz Wojenny w Przebrażu (obecnie wieś Gajowe).

W pracach porządkowych uczestniczyli działacze SKP im. Ewy Felińskiej z Łucka oraz z Oddziału SKP w Lubieszowie. W sobotę, 27 marca, posprzątali opadłe liście, gałęzie i stare znicze, zapalili nowe, a następnie pomodlili się w intencji spoczywających tu Polaków. W najbliższych dniach, jeśli pozwoli na to pogoda, wrócą, żeby oczyścić i pomalować postumenty.

Członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu dwa razy w roku – wiosną i jesienią – udają się do Przebraża, żeby uporządkować Polski Cmentarz Wojenny. Opiekę nad tym miejscem pamięci sprawują również harcerze z Łódzkiej Chorągwi ZHP.

Przebraze wiosna2021 2

Przebraze wiosna2021 3

Przebraze wiosna2021 4

Przebraze wiosna2021 5

Przebraze wiosna2021 7

Przebraze wiosna2021 8

Przebraze wiosna2021 9

Tekst i zdjęcia: Stanisław KOZAROWICZ,
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu