Wiadomości
  • Register

Działacze lubelskich organizacji pozarządowych przeszkolili 50 nowo wybranych radnych miejskich oraz urzędników samorządów i administracji lokalnych w obwodzie rówieńskim i wołyńskim.

Szkolenia są elementem 6-miesięcznego projektu «Obywatelski radny w ukraińskiej gromadzie» mającego na celu rozwój wiedzy radnych miejskich w obwodzie rówieńskim i wołyńskim, sfinansowanego w ramach Programu RITA «Przemiany w regionie».

Doświadczeniami i wiedzą z ukraińskimi samorządowcami podzielili się przedstawiciele lubelskich organizacji pozarządowych: Krzysztof Jakubowski (założyciel i prezes Fundacji Wolności), Krzysztof Łątka (prezes zarządu Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej) oraz Krzysztof Kowalik (pracownik Fundacji Wolności).

12–13 marca w Łucku, a następnie 14–15 marca w Równem prowadzący przedstawili dobre polskie praktyki z zakresu aktywności radnych oraz korzyści z przejrzystości działania władz samorządowych. Zapoznali uczestników szkolenia także z możliwościami wpływu organizacji obywatelskich, radnych oraz mieszkańców miast na podejmowanie decyzji przez samorządy, instrumentami wpływu na rozwój gromad, miast i biznesu, tworzenia obrazu inwestycyjnego czy też pogłębiania dostępności samorządów terytorialnych.

Ukraińscy samorządowcy zaznajomili się także z systemem pracy radnych w Polsce, mechanizmami tworzenia systemu budżetowego, monitoringu budżetu, możliwościami wykorzystywania przez samorządy środków międzynarodowych na realizację projektów infrastrukturalnych oraz nieinwestycyjnych.

«Po pierwszym etapie szkoleń radni przyjrzą się najbardziej aktualnym problemom swoich gmin oraz zaproponują skuteczne rozwiązania. Najlepsi zostaną zaproszeni na staż do Lublina. Rezultatem projektu będzie to, że zdobędą nowe doświadczenia oraz będą podejmować lepsze decyzje» – powiedział Swiatosław Kliczuk, koordynator szkoleń, radny miasta Równego. W wizycie studyjnej w województwie lubelskim weźmie udział około 10 radnych z 50 uczestników szkoleń.

Oleksandra Kowałenko, deputowana Rówieńskiej Rady Miejskiej, zaznaczyła: «Szkolenie pokazuje, w jaki sposób można skorzystać z polskiego doświadczenia. My oczywiście również mamy czym się pochwalić. Jednak jest dużo dobrych rozwiązań wynikających z polskiej praktyki, którym warto się przyjrzeć».

Według Lubowi Romaniuk, kierownika Wydziału Kultury i Turystyki Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, «takie spotkania są bardzo ważne dla lepszego pełnienia funkcji przez radnych obecnej kadencji, ponieważ mamy bardzo dużo młodych radnych, którzy są ambitni i pragną zmian».

Szkolenia radnych Luck

Podczas szkolenia w Łucku

Szkolenia radnych Rowne1

Podczas szkolenia w Równem

Witalij LEŚNIAK
Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem
Zdjęcia udostępnione przez autora

CZYTAJ TAKŻE:

POLSCY PRZEDSIĘBIORCY PREZENTOWALI W ŁUCKU INTELIGENTNE TECHNOLOGIE DLA MIASTA

NA STRAŻY INTERESÓW SPOŁECZNOŚCI: «WATCHDOGI» LUBLINA I RÓWNEGO DZIELILI SIĘ DOŚWIADCZENIEM