Wiadomości
  • Register

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski odznaczył wybitnych przedstawicieli środowiska polskiego oraz duchowieństwa rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Uroczystość miała miejsce w ostatnich dniach lutego we Lwowie. Minister Adam Kwiatkowski nadawał ordery i odznaczenia w towarzystwie Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego oraz Konsula Generalnego RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz.

Na liście odznaczonych znalazł się m.in. Marian Kania, prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie, kultywowanie polskich tradycji narodowych i krzewienie polskiej kultury przyznano mu Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie nadano na podstawie Postanowienia Prezydenta RP z dnia 9 października 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

Kania gratulacje 1

Kania gratulacje 3

MW
Fot. Konsulat RP we Lwowie, https://www.facebook.com/PLinLviv

***

Z okazji przyznania wysokiego odznaczenia państwowego – Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – chcielibyśmy przekazać panu Marianowi Kani, Prezesowi Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, wyrazy szczególnego uznania oraz gratulacje. Życzymy również siły i wytrwałości w dalszej pracy na rzecz Towarzystwa i środowiska polonijnego Krzemieńca oraz sukcesów i powodzenia w życiu osobistym.

Zarząd, członkowie i nauczyciele
Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej
im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu