Wiadomości
  • Register

Harcerze i płastuni z Rówieńszczyzny wzięli udział we wspólnych rekolekcjach na temat «O miłości i tym wszystkim», które odbyły się w Centrum dla Dzieci i Młodzieży «Sława» w Klewaniu.

Rekolekcje zorganizowano 26–28 lutego z inicjatywy komendanta Harcerskiego Hufca «Wołyń» Harcerstwa Polskiego na Ukrainie Aleksandra Radicy oraz o. Witalija Porowczuka, kapelana Rówieńskiej Stanicy «Płastu», wychowawcy 33. Kurenia «Płastu» im. Ułasa Samczuka.

Ponad 20 płastunów i harcerzy słuchało wykładów o miłości, szczęściu i pokusach. Przeprowadzili je o. Tomasz Czopór z katolickiej parafii Świętego Antoniego w Korcu, instruktor ds. wychowania duchowo-moralnego w «Płaście» Taras Rabczewski, a także Aleksander Radica i o. Witalij Porowczuk.

Oprócz wykładów odbyły się dyskusje, przegląd filmowy, zorganizowano udział we wspólnej mszy świętej, zwiedzanie rezydencji książąt Czartoryskich oraz okolic. Wspólny obóz rozpoczął się od wędrówki: po drodze do centrum «Sława» skauci wysiedli z pociągu na stacji w Orżowie, żeby pokonać pieszo 12 km do Klewania.

harcerze rekolekcje 3 Mantycki 2

Jak powiedział Aleksander Radica, rówieńscy skauci od czasu do czasu uczestniczą w rekolekcjach, ale w takiej formule – harcerze wspólnie z płastunami – odbyły się one po raz pierwszy. Wzięli w nich udział harcerze z 18. Zdołbunowskiej Drużyny Harcerzy «Skała» im. Adolfa Piotra Szelążka i 29. Zdołbunowskiej Drużyny Harcerek «Horyzont» im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz płastuni z 33. Kurenia im. Ułasa Samczuka Rówieńskiej Stanicy «Płastu».

harcerze rekolekcje 1 Radica 1

harcerze rekolekcje 1 Radica 2

harcerze rekolekcje 1 Radica 3

harcerze rekolekcje 1 Radica 4

harcerze rekolekcje 3 Mantycki 1

harcerze rekolekcje 3 Mantycki 3

Natalia DENYSIUK
Fot.: Igor MANTYCKI, Aleksander RADICA

CZYTAJ TAKŻE:

POLACY W CZASIE KWARANTANNY: HARCERZ IGOR MANTYCKI ZE ZDOŁBUNOWA

POD TABLICĄ MARKA BEZRUCZKI W RÓWNEM ZŁOŻONO KWIATY