Wiadomości
  • Register

Umowa otwiera nowe możliwości w zakresie kształcenia liderów mediów polonijnych, realizacji wspólnych programów edukacyjnych dla Polonii oraz współorganizacji konferencji, seminariów i szkoleń.

16 lutego w siedzibie Fundacji Wolność i Demokracja w Warszawie odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacją a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Dokument formalizuje trwającą już od kilku lat współpracę w ramach projektów edukacyjnych dla Polonii, ale także otwiera nowe możliwości działań związanych z kształceniem liderów mediów polonijnych w ramach Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL. Zakłada m.in. wspólne multimedialne programy edukacyjne dla Polonii, w tym młodzieży, oraz działania w zakresie doskonalenia i podnoszenia jakości kształcenia przez współorganizację konferencji, seminariów, szkoleń i studiów podyplomowych. W ramach działań prowadzone będą również wspólne prace badawczo-rozwojowe, projekty naukowe, kulturalne i społeczne oraz wydawanie publikacji.

Porozumienie podpisali prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz i ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

WiD KUL 1

WiD KUL 2

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Źródło: wid.org.pl

CZYTAJ TAKŻE:

VII ZJAZD FEDERACJI MEDIÓW POLSKICH NA WSCHODZIE ODBYŁ SIĘ W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ