Wiadomości
  • Register

Sensacją stała się nowa wystawa otwarta 22 lutego w Muzeum Łesi Ukrainki działającym na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym.

W przededniu jubileuszu 150-lecia urodzin wybitnej ukraińskiej pisarki, krytyka literackiego, tłumaczki Łarysy Kosacz, znanej pod pseudonimem Łesia Ukrainka, po raz pierwszy na Wołyniu można było obejrzeć jej rękopisy.

Wystawa Lesia1

Dzięki współpracy WUN im. Łesi Ukrainki z Instytutem Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy udało się pozyskać dla czasowego bezpłatnego eksponowania oryginały archiwalnych dokumentów, które po raz pierwszy w takim zestawie trafiły do Łucka. Takich bezcennych dzieł zazwyczaj nie wywozi się z Kijowa, ale w tym roku wyjątkowo pozwolono na to ze względu na szczególny jubileusz. Chodzi o napisany w 1910 r. w Egipcie poemat dramatyczny «Bojarynia», stworzony w 1911 r. w Gruzji dramat poetycki w trzech aktach «Pieśń lasu», a także szkic Łesi Ukrainki «Miasto smutku» i artykuł pisarki o Wołodymyrze Wynnyczence.

Poza oryginałami dzieł pisarki na wystawie są eksponowane dwa listy. Autorem pierwszego z nich – adresowanego do męża Łesi Ukrainki Kłymenta Kwitki – jest literaturoznawca Borys Jakubski. Drugi napisał Kłyment Kwitka i wysłał do matki słynnej jubilatki – pisarki Ołeny Pcziłki.

wystawa list Jakubski

Wystawę otworzył prof. Anatol Cioś, rektor Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Niestety do Łucka nie mógł przyjechać współorganizator wydarzenia – akademik, dyrektor Instytutu Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Mykoła Żułyński. Podarował jednak z własnej kolekcji do zbiorów Muzeum Łesi Ukrainki dramat «Błękitna róża» wydany na emigracji za życia wybitnej Wołynianki.

wystawa Bekitna roza

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i obwodowych. Nową ekspozycję przygotowaną przez pracowników uniwersytetu i zatytułowaną «Historia z historiami lub Pełny zbiór utworów Łesi Ukrainki» przedstawili dyrektor Muzeum Tetiana Danyluk-Tereszczuk oraz kierownik Katedry Teorii Literatury i Literatury Obcej prof. Serhij Romanow.

Obchody jubileuszu Łesi Ukrainki dopiero się rozpoczęły. W najbliższym czasie odbędą się liczne wystawy, prezentacje utworów pisarki, konkursy, konferencje, a także uroczysta akademia. Pracownicy Katedry Ukraińskiej Literatury WUN oraz Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizują międzynarodową konferencję naukową. A już 1 marca odbędzie się prezentacja Pełnego zbioru utworów Łesi Ukrainki w 14 tomach, który został przygotowany do druku przez naukowców Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego we współpracy z najlepszymi znawcami twórczości pisarki na terenie Ukrainy.

Wystawa Lesia21

Wystawa Lesia23

Wystawa Lesia25

Wystawa Lesia26

Wystawa Lesia14

wystawa spis

wystawa Bojarynia

Wystawa Lesia15

Wystawa Lesia17

wystawa Bekitna roza2

Wiktor JARUCZYK
Zdjęcia udostępnił autor

CZYTAJ TAKŻE:

«PIEŚŃ LASU» PO POLSKU