Wiadomości
  • Register

Specjaliści z Centrum Naukowo-Badawczego «Ochronna Służba Archeologiczna Ukrainy» Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przeprowadzą w Łucku wykopaliska podczas prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku architektury o znaczeniu narodowym – wieży obronnej z murem.

Poinformował o tym Komitet Wykonawczy Łuckiej Rady Miejskiej, który przeprowadził w systemie elektronicznym Prozorro przetarg na wykonanie badań archeologicznych. Całkowity koszt prac wyniesie 437 642 UAH.

Wykopaliska prowadzone będą w ramach projektu «Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach architektury o znaczeniu narodowym – klasztorze jezuitów (nr rejestrowy zabytku 77/3) oraz wieży obronnej z murem (nr rejestrowy zabytku 1010)» na działce położonej w Łucku przy ulicy Katedralnej 6. Działania te będą możliwe dzięki projektowi «Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie» będącego częścią Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. W Łucku w ramach projektu odnowiona zostanie Wieża Czartoryskich, mur obronny i część klasztoru jezuitów.

Badania archeologiczne wieży obronnej z murem będą obejmowały eksplorację zasypanej ziemią galerii podziemnej między odkrytym podczas prac restauratorskich nieznanym dotąd fragmentem podziemi Wieży Czartoryskich a częścią południowo-zachodniego skrzydła klasztoru jezuitów z piwnicami o ogólnej powierzchni 55 m kw. na głębokości 4 m:

1. Poszukiwania archeologiczne oraz (w przypadku odkrycia) czyszczenie, badanie obiektów archeologicznych i architektonicznych oraz towarzyszących im historycznych nawarstwień kulturowych;

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej poszukiwań archeologicznych;

3. Wykonanie dokumentacji rysunkowej poszukiwań archeologicznych;

4. Opracowanie zebranych materiałów;

5. Badanie fundamentów, ścian oporowych oraz (jeżeli istnieje) sklepienia podziemnej galerii w miejscach stanowisk archeologicznych.

Specjaliści z Centrum Naukowo-Badawczego «Ochronna Służba Archeologiczna Ukrainy» powinni zakończyć prace do 15 lipca 2021 r.

MW

Fot.: Łucka Rada Miejska

CZYTAJ TAKŻE:

ARCHEOLODZY BADAJĄ MURY OKRĘŻNE ŁUCKIEGO ZAMKU