Wiadomości
  • Register

Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak i mer Równego Oleksandr Tretiak złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową generała Marka Bezruczki w Równem.

Obrońca Zamościa, dowódca w wojnie polsko-bolszewickiej, generał Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej ma swoje ważne miejsce w polsko-ukraińskiej historii. Można zasłynąć z pięknych słów, ale trudniej całe życie robić małe kroki i pokazywać nimi, że ma się wielkie serce – tak mniej więcej zabrzmiały słowa mera Równego na temat Marka Bezruczki. 10 lutego minęła 77. rocznica śmierci generała.

Oleksandr Tretiak dodał, że przy okazji spotkania z Konsulem omówiono kierunki współpracy oraz zagadnienia i symbole, które nas zbliżają. Wśród nich jest właśnie generał Bezruczko, któremu w 2016 r. ufundowano tablicę pamiątkową oraz jego imieniem nazwano ulicę w Równem.

«Kochał ludzi, Boga i swoją Ojczyznę» – powiedział Witalij Porowczuk, jeden z inicjatorów wydarzenia. Generał Bezruczko to prawdopodobnie postać, która patriotyzm zrozumiała o wiele szerzej i głębiej niż tylko miłość do własnego kraju. Wolność, prawda i szacunek dla drugiego człowieka to wartości, na których opierał się patriotyzm ukraińskiego generała Marka Bezruczki.

Na uroczystości poświęconej jego pamięci obecni byli przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku, władz Równego, duchowieństwa, środowisk polonijnych, harcerze z Hufca «Wołyń», płastuni z rówieńskiego ośrodka «Płastu» oraz mieszkańcy miasta.

Bezruczko 2021 2

Bezruczko 2021 3

Bezruczko 2021 4

Bezruczko 2021 5

Bezruczko 2021 6

Tekst i zdjęcia: Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem