Wiadomości
  • Register

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących kwarantanny na terytorium Ukrainy Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że od 25 stycznia powraca do przyjmowania wniosków wizowych od osób posiadających Kartę Polaka.

Ponadto, przyjmowanie wniosków od członków rodzin obywateli RP i innych państw członkowskich UE, a także wniosków w sprawach humanitarnych, nie będzie wymagało uprzedniego zapisu telefonicznego. Godziny przyjęć wniosków w dni powszednie: 9:00–11:00.

Źródło: facebook.com/Konsulat Generalny RP w Łucku