Wiadomości
  • Register

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Ukraiński Dom w Warszawie zapraszają na bezpłatny kurs edukacyjny on-line «Miejskie historie wielokulturowe».

Jak odczytywać warstwy historii miast? Na ile dziedzictwo żydowskie polskich i ukraińskich miejscowości jest bliskie ich mieszkańcom? Jakie są próby upamiętniania historii i jakie kontrowersje się z nimi wiążą? Ile wielokulturowych wątków pozostaje jeszcze do odkrycia? Na ile dyskusje o wielokulturowej przeszłości łączą się z opowieściami o współczesnej różnorodności?

Uczestnicy kursu rozpoczną od rozmów o Warszawie i Kijowie, a następnie skierują się w stronę innych polskich i ukraińskich miast. Wspólnie spojrzą na Kraków, Lwów, Przemyśl oraz na miejscowości, które są dziś celem chasydzkich pielgrzymek. Podczas kursu przyjrzą się też pamięci Muranowa i temu, w jaki sposób została ona ujęta na wystawie czasowej «Tu Muranów».

Spotkania on-line, będą okazją do poszerzenia wiedzy o historii wybranych miast oraz do wspólnej refleksji nad pamięcią w tej części Europy. Kurs stworzy także przestrzeń do nawiązania kontaktów w polsko-ukraińskiej grupie oraz podzielenia się obserwacjami dotyczącymi międzykulturowości we współczesnych miastach.

Program kursu:

13 lutego (sobota), godz. 10:30–15:30 – Integracja i wprowadzenie do tematu miejskiej wielokulturowości – zajęcia z Myroslavą Keryk i Małgorzatą Waszczuk. Zajęcia dotyczące wielokulturowego dziedzictwa Kijowa «Kijów: o czym opowiada i o czym milczy przestrzeń miejska» z Dr Oleną Kovalenko.

18 lutego (czwartek), godz. 18:00–20:30 – Lokalność i nacjonalizm – o tożsamości i polityce na pograniczu – wykład dr Olgi Linkiewicz.

24 lutego (środa), godz. 18:00–20:30 – Warsztaty wokół pamięci Muranowa – poprowadzi dr Anita Borkowska.

4 marca (czwartek), godz. 18:00–20:30 – Jak pamiętać o żydowskim Krakowie? – warsztaty z Adamem Musiałem.

11 marca (czwartek), godz. 18:00–20:30 – Zajęcia «Jechać do Lwowa? Granice wielokulturowości i pamięć podzielona» poprowadzi dr Vladyslava Moskalets.

18 marca (czwartek), godz. 18:00–20:30 – Chasydzkie pielgrzymki w lokalnych ramach pamięci w Polsce i na Ukrainie – zajęcia z dr Allą Marchenko.

20 marca (sobota), godz. 10:30–14:30 – Miejska wielokulturowość współcześnie – zajęcia współprowadzone przez osoby uczestniczące w kursie (poprzedzone pracą w grupach nad wybranymi tematami).

27 marca (sobota) 10:30–15:30 – Przemyśl. Współczesność mniejszości w polskich i ukraińskich miastach «Przemyśl: laboratorium dialogu» (prowadzący: Katarzyna Komar-Macyńska, Igor Horków i Anna Dąbrowska) oraz podsumowanie kursu.

Kurs będzie się odbywał w języku polskim. Udział w kursie jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić po polsku lub po ukraińsku. Wypełniony formularz należy wysłać 4 lutego (czwartek) na e-mail: mwaszczuk@polin.pl

Osoby przesyłające zgłoszenia zobowiązują się do wzięcia udziału we wszystkich częściach programu. Organizatorzy dopuszczą jedną nieobecność podczas kursu (przy czym nie może ona wypadać podczas pierwszych zajęć). Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.

Zajęcia będą odbywać się on-line za pośrednictwem platformy zoom. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć istotne jest, żeby łączyć się z urządzenia ze sprawną kamerą i mikrofonem.

Źródło: polin.pl

CZYTAJ TAKŻE:

ZGŁOŚ SIĘ DO XIV EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY POLSKIEJ DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY

STYPENDIA NA DWULETNIE MAGISTERSKIE «STUDIA WSCHODNIE» NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

OGŁOSZONO KONKURS NA STYPENDIA KIRKLAND RESEARCH W 2021 ROKU

TRWA NABÓR DO XIX EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

TRWA REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. LANE’A KIRKLANDA 2021–2022