Wiadomości
  • Register

Wyniki konkursu «Osobistości pogranicza» zostały ogłoszone w połowie stycznia 2021 r. Prace były oceniane w kilku kategoriach wiekowych. Wśród najlepszych w grupie wiekowej 10–13 lat znalazł się Jarosław Wojnow z Tarnopola.

Jarosław Wojnow, uczeń punktu nauczania języka polskiego działającego przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu, zdobył jedną z czterech nagród głównych w swojej grupie wiekowej. Zwycięski esej konkursowy został zatytułowany «Ludwik Zamenhof. Bona faro ne detrueblas!». Nazwa eseju w tłumaczeniu z esperanto na język polski brzmi «Dobrej sprawy nie uda się zniszczyć». Przedstawia wybrane aspekty życia Ludwika Zamenhofa, twórcy esperanto – najbardziej rozpowszechnionego na świecie międzynarodowego języka pomocniczego.

«Ta praca była dla mnie wyzwaniem: musiałem przeczytać dużo informacji o Ludwiku Zamenhofie oraz przelać swoje myśli na papier. W szkole piszemy wypracowania raczej o budowie klasycznej. Nigdy wcześniej nie pisałem tak dużego eseju, ale teraz jestem szczęśliwy, że udało mi się osiągnąć ten cel» – powiedział Jarosław Wojnow.

W październiku 2020 r. inicjatorzy Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina zaprosili młodzież z obszaru objętego Programem do udziału w Konkursie «Osobistości pogranicza». Jego celem było zwrócenie uwagi na wybitne osobowości, które wniosły niezwykły wkład w historię i kulturę lub miały znaczący wpływ na obszar objęty Programem poprzez swoje życie i prowadzoną działalność.

MW

CZYTAJ TAKŻE:

«EKSPEDYCJA POLSKA»: TARNOPOLSCY UCZNIOWIE ZDOBYWALI WIEDZĘ NA TEMAT EKOLOGII I ŚRODOWISKA