Wiadomości
  • Register

Poradnik dotyczący bezpieczeństwa w sieci z rekomendacjami dla młodzieży w wieku 19–24 lata ukazał się w ramach realizacji projektu ERASMUS+ «Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych». Uczestniczyli w nim osoby z Chojnic, Łucka oraz Alanyi.

W latach 2019–2020 ponad 100 studentów z Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej «Pomerania», Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki oraz Uniwersytetu Alanya Hamdullah Emin Paşa uczestniczyło w projekcie ERASMUS+ «Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych».

Koordynatorzy i wykładowcy projektu wzięli udział w spotkaniach międzynarodowych odbywających się w Polsce i Turcji, gdzie mieli możliwość zapoznać się z innowacyjnymi metodami pracy ze studentami, podzielić się własnymi doświadczeniami i opracować prognozę dotyczącą strategii dalszej współpracy.

Projekt miał na celu przeanalizowanie wpływu sieci społecznościowych na współczesną młodzież, zbadanie dynamiki wzrostu liczby użytkowników, monitorowanie kompetencji młodzieży w zakresie umiejętnego posługiwania się Internetem itd. W jego ramach odbywały się szkolenia dla studentów oraz spotkania młodzieży, które pozwoliły na stworzenie zestawienia aktywności w sieci przedstawicieli różnych krajów i kultur.

W systematyzowaniu rezultatów projektu pomogła ekspert w dziedzinie ІТ Agnieszka Dziedzic. W wyniku wspólnej pracy studentów ukazał się multimedialny poradnik w języku angielskim «Social networks are evil or vital necessity?». Można w nim znaleźć krótką informację o sieciach społecznościowych, jak również rekomendacje dla młodzieży dotyczące wyboru sieci społecznościowych, założenia własnych profili, znalezienia treści o charakterze edukacyjnym oraz rozrywkowym, a także zasad prowadzenia wirtualnej komunikacji.

Tu można zapoznać się z poradnikiem «Social networks are evil or vital necessity?» i innymi materiałami opracowanymi w ramach projektu.

social media 2

social media 3

social media 4

social media 5

Jarosław FENKO,
uczestnik projektu ERASMUS+
«Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych»
Zdjęcia udostępnione przez autora