Wiadomości
  • Register

Na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki zaprezentowano tłumaczenie na język ukraiński polskiej Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

23 grudnia na Uniwersytecie imienia Łesi w Łucku odbyła się on-line prezentacja wydania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w RP w języku ukraińskim (redakcja naukowa: Taras Finikow i Iryna Dehtiariowa, Kijów, wyd. Takson, 2020, 336 s.). Tekst został przetłumaczony przez trzech specjalistów: Irynę Dehtiariową, Serhija Fedoniuka i Larysę Kolisnyk. Prace translacyjne, które potrwały dwa lata, zostały wykonane w ramach realizacji projektu Międzynarodowej Fundacji Badań Polityki Edukacyjnej.

Uczestników prezentacji powitali rektor Uniwersytetu Anatol Cioś, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Antonina Szulak i kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Regionalnych Natalia Kocan. Udział w wydarzeniu wziął także ukraiński dyplomata i naukowiec Ołeksandr Mocyk, który 12 lat temu zainicjował założenie Instytutu Polski na uniwersytecie w Łucku.

Uczestnicy projektu wskazali, na co należy zwrócić uwagę specjalistom od oświaty Ukrainy przy przejmowaniu polskich doświadczeń w reformowaniu kształcenia wyższego. Prawo RP o szkolnictwie wyższym i nauce pozwala budować rożne modele zarządzania uczelniami dostosowując je do szczególnych potrzeb każdej szkoły. Ponadto nowatorski jest polski system oceny działalności pracowników szkół wyższych i ich jednostek oraz system ich wsparcia finansowego.

Iryna Dehtiariowa podkreśliła znaczenie unifikowanego systemu informacyjnego Poland, systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zapewnienia kształcenia wyższego ludziom w różnym wieku.

Spotkanie miało też wymiar szkoleniowy. Studenci uniwersytetu i zaproszeni tłumacze dołączyli do dyskusji o jakości tłumaczenia. Omówiono osobliwości przekładu słownictwa oświatowego: szkoła publiczna, studia, wymiar czasu, ewidencja/rejestr, ewaluacja/ocena itp. Autorzy przekładu w trakcie pracy stosowali transkrypcję, transliterację, opisy, synonimię terminologiczną i inne metody, aby jak najdokładniej oddać treść polskiego dokumentu w języku ukraińskim. Prezentacja odbyła się w ramach projektu «Tłumaczenie od kuchni» zapoczątkowanego przez Laboratorium Naukowo-Edukacyjne Przekładu Ukraińsko-Polskiego działającego na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym.

Prawo szkolnictwo 4

Prawo szkolnictwo 2

Prawo szkolnictwo 3

Switłana SUCHARIEWA,
koordynator Instytutu Polski
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

CZYTAJ TAKŻE:

PROFESOR Z LUBLINA PRZEPROWADZIŁ WYKŁAD DLA STUDENTÓW WOŁYŃSKIEGO UNIWERSYTETU NARODOWEGO

NAUKOWCY Z ŁUCKA I LUBLINA KOŃCZĄ REALIZACJĘ WSPÓLNEGO TRANSGRANICZNEGO PROJEKTU