Wiadomości
  • Register

20 grudnia w kościele Świętego Jana Nepomucena w Dubnie odbyły się Uroczystości z okazji jubileuszu Towarzystwa Kultury Polskiej Dubieńszczyzny.

25 lat temu została założona organizacja społeczna Towarzystwo Kultury Polskiej Dubieńszczyzny, która jednoczy Polaków mieszkających w Dubnie oraz rejonie dubieńskim. Obecnie należy do niej ponad 100 osób.

Przy Towarzystwie działa szkoła sobotnio-niedzielna języka polskiego dla dzieci i dorosłych. TKP w Dubnie jest otwarte na współpracę z przedstawicielami innych narodowości, którzy są miłośnikami polskich tradycji i kultury.

Z okazji jubileuszu proboszcz parafii Świętego Jana Nepomucena w Dubnie ks. Grzegorz Oważany odprawił mszę świętą w intencji członków Towarzystwa oraz wszystkich prezesów organizacji, stojących na jej czele w różnych okresach.

Dubno 25 1

Dubno 25 2

Po liturgii uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej przedstawili zgromadzonym jasełka, przygotowane wspólnie z nauczycielem Mieczysławem Łazukiem, skierowanym do Dubna przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, oraz kierownikiem artystycznym Wiktorem Sajukiem.

Dubno 25 6

Dubno 25 9

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Łucku, władze miasta, rejonu oraz Rezerwatu Historycznego w Dubnie.

Zwracając się do zgromadzonych w kościele konsul Piotr Urbanowicz złożył życzenia z okazji jubileuszu oraz podziękował za organizację święta. W imieniu Konsula Generalnego RP w Łucku wspólnie z konsul Aleksandrą Olejnik wręczył prezenty uczniom szkoły sobotnio-niedzielnej.

Mer miasta Wasyl Antoniuk życzył owocnej współpracy w przyszłości. Również przyszedł z prezentami – w okresie świąt otrzymają je dzieci członków TKP. Z okazji święta życzenia złożyła także pełniąca obowiązki przewodniczącego Dubieńskiej Rejonowej Administracji Państwowej Iryna Krużajło.

Zastępca dyrektora Rezerwatu Historycznego w Dubnie Nadija Lubiecka podziękowała członkom Towarzystwa za współpracę. Szczególne wyrazy wdzięczności przekazała na ręce nauczyciela szkoły sobotnio-niedzielnej Mieczysława Łazuka za jego pomoc w zakresie badań i tłumaczeń na język polski.

Z okazji jubileuszu wręczono legitymacje Towarzystwa kilku nowym członkom. Na zakończenie święta prezes TKP Maria Bożko podziękowała wszystkim za udział w uroczystościach.

Dubno 25 3

Dubno 25 4

Dubno 25 5

Dubno 25 10

Dubno 25 11

Dubno 25 12

Dubno 25 13

Dubno 25 14

Tekst i zdjęcia: Jana KŁYMCZUK

CZYTAJ TAKŻE:

25 LAT TEMU KATOLICY W DUBNIE ODZYSKALI BUDYNEK KOŚCIOŁA

W DUBNIE MODLONO SIĘ W INTENCJI ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W 1920 ROKU