Wiadomości
  • Register

Podczas spotkania on-line profesor Lech Giemza omówił z łuckimi studentami środki poetyckie używane przez pisarzy do opisu dyktatora.

15 grudnia studenci Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki wysłuchali otwartego wykładu online profesora Lecha Giemzy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła ІІ. Naukowiec jest pomysłodawcą projektu «Książka z plecaka», w ramach którego wykładowcy KUL prowadzą wykłady dla uczniów lubelskich szkół. Temat spotkania z łuckimi studentami brzmiał – «Dziecięce fotografie dyktatorów. O dwóch wierszach Charlesa Simica i Wisławy Szymborskiej».

Amerykański poeta Charles Simic i polska poetka Wisława Szymborska mają w swoim dorobku dwa bardzo podobne wiersze. Oboje napisali utwory przedstawiające postać Adolfa Hitlera: Charles Simic wspomniał o nim w wierszu «Zdjęcia słynnych dyktatorów z dzieciństwa», Wisława Szymborska – w poezji «Pierwsza fotografia Hitlera». Lech Giemza analizował, jak poeci, którzy nie czytając nawzajem swoich utworów na ten sam temat, opisują dyktatora, jakich środków poetyckich w tym celu używają.

W wydarzeniu uczestniczyli studenci ukrainistyki i polonistyki. Po wysłuchaniu wykładu wzięli udział w dyskusji na temat tragicznych wydarzeń z ХХ wieku we współczesnej literaturze polskiej.

Giemza 2

Giemza 1

Giemza 3

Dr Olga JARUCZYK,
docent Katedry Filologii Słowiańskiej WUN im. Łesi Ukrainki,
moderator wydarzenia