Wiadomości
  • Register

Tematem przewodnim konferencji organizowanej przez Europejskie Koło Naukowe Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został «Trójkąt Lubelski».

Dni Ukrainy już po raz trzeci zostały przeprowadzone przez studentów UMCS. Historia wydarzenia rozpoczęła się konferencją «Trzy lata bez Krymu» w roku 2017. Od tego czasu projekt rozrósł się i jest realizowany regularnie.

«Dzięki takim wydarzeniom Lublin więcej się dowie o polityce wschodniego sąsiada. Wspólnie tworzymy kontakty partnerskie między Litwą, Polską i Ukrainą. Wiem, że tylko razem jesteśmy silni. Łączy nas wspólna przeszłość i, co najważniejsze, wspólna przyszłość – mówi inicjator i organizator Dni Ukrainy, student stosunków międzynarodowych Artem Riasa.

Tegoroczne Dni Ukrainy odbyły się online 4 grudnia. W ramach wydarzenia miały miejsce trzy panele. W pierwszym udział wzięli Ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczycia, Ambasador Republiki Litewskiej w RP Eduardas Borisovas, rektor UMCS prof. dr. hab. Radosław Dobrowolski, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS prof. dr. hab. Marek Pietraś oraz inni. Temat dyskusji brzmiał: «Trójkąt Lubelski: sojusz polityczny czy gest symboliczny?» Uczestnicy wypowiedzieli się na temat nowo utworzonej platformy trójstronnej, dyskutowali o przyszłej współpracy i perspektywach.

«Trójkąt Lubelski widzimy przez pryzmat współpracy, która już zaowocowała. A także współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, kiedy Niemcy i Francja pomagały Polsce wejść do struktur UE i NATO. Liczymy również na współpracę i wsparcie Litwy i Polski w naszych dążeniach do członkostwa w UE i NATO» –powiedział Ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczycia.

Ponadto dyplomata podkreślił znaczenie nowej platformy biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina jest jej pełnoprawnym członkiem, a nie obserwatorem czy gościem. Nowa organizacja powinna stać się głosem Europy Wschodniej na światowej arenie dyplomatycznej. Umożliwi to Ukraińcom, przy wsparciu Litwy i Polski, bardziej efektywne przekazywanie swoich poglądów partnerom zachodnim. Warto zaznaczyć, że utworzenie Trójkąta Lubelskiego nie jest początkiem prac, a tylko formalizacją współpracy, która trwa od dawna.

«Nie jesteśmy obcymi krajami z różnymi interesami. Nasze interesy kształtowały się na przestrzeni wieków i uważam, że to dodało wartości naszej współpracy. Rozumiemy się nawzajem i nasze oczekiwania są bardzo podobne» – podkreślił Eduardas Borisovas.

Podczas dyskusji uczestnicy potwierdzili główne zadania organizacji: współpraca na szczeblu lokalnym, wymiana doświadczeń między trzema krajami oraz pomoc Ukrainie w jak najszybszym przystąpieniu do europejskich platform współpracy. Ambasador Litwy w RP Eduardas Borisovas przypomniał, że Litwa i Polska nigdy nie uznają aneksji Krymu i okupacji Donbasu i będą pomagać Ukrainie w odzyskaniu jej terytorium na szczeblu dyplomatycznym.

Uczestnicy tej części spotkania przedstawili plany dotyczące tworzenia wspólnych instytucji oraz platform do działalności badawczej i dialogu międzynarodowego, a także założenia Fundacji Trójkąta Lubelskiego.

Dni Ukrainy trojkat

Kolejny panel poświęcony został tematowi «Między narodem politycznym a etnicznym». Polska ukrainistka prof. Aleksandra Hnatiuk oraz dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr. hab. Walenty Baluk mówili o tożsamości narodowej Ukraińców i przedstawicieli różnych narodowości mieszkających na Ukrainie.

Dni Ukrainy narod

Na zakończenie Dni Ukrainy odbyła się II konferencja studencka «Europa – nasz wspólny dom». Młodzież zaprezentowała referaty dotyczące ochrony środowiska w Europie, Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady, Trójkąta Lubelskiego, rozwoju języka ukraińskiego po 2014 r., wspólnej historii Europy Wschodniej, wojny hybrydowej oraz granic. Po wygłoszeniu referatów uczestnicy odpowiedzieli na pytania i przeprowadzili dyskusję na tematy polityczne i społeczne, podczas której poruszyli kwestię języka, ukrainizacji, przejścia do Prawosławnej Cerkwi Ukrainy i in.

Dni Ukrainy stud

III Dni Ukrainy za nami, ale ich organizatorzy już planują następne wydarzenie.

«Nasz projekt trwa od trzech lat i mam nadzieję, że następne pokolenia studentów będą kontynuować tę tradycję – co roku promować swój kraj na płaszczyźnie naukowej» – podsumował Artem Riasa.

Wszyscy chętni mogą obejrzeć konferencję tu:

«Trójkąt Lubelski: sojusz polityczny czy gest symboliczny?»

«Między narodem politycznym a etnicznym»

II konferencja studencka «Europa – nasz wspólny dom»

Taras DIDYK,
Student III roku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie