Wiadomości
  • Register

Polskie szkoły i polonijne organizacje mają być atrakcyjne, konkurencyjne i reprezentacyjne. Ich nauczyciele oraz pracownicy powinni stać się profesjonalistami, a prezesi i dyrektorzy menadżerami i liderami swoich placówek.

Taka idea pojawiła się w przemówieniu Pani Lilii Luboniewicz podczas konferencji oświatowej dla nauczycieli przedmiotów ojczystych «Wartościowe szkoły» zorganizowanej 4–6 grudnia przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu «Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie».

Konferencja oswiatowa 2

Jak wygląda sytuacja polskiego szkolnictwa za granicą w czasach pandemii, jak usprawnić pracę polskich szkół podczas kwarantanny, jakie odnotowano straty po lockdawnie oraz jak pomagać i w czym pomagać polskim szkołom na Ukrainie. Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się prezesi organizacji polonijnych oraz nauczyciele języka polskiego podczas Konferencji odpowiadając na pytania postawione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, która rozdysponowuje środki przeznaczone dla Polonii.

W programie konferencji znalazły się także wykłady o roli wartości w życiu człowieka, o Modelu Wartościowych Szkół oraz na temat możliwości, jakie dają bajki filozoficzne a także lekcja o byciu (nie)zwykłym wychowawcą.

Konferencja była podsumowaniem roku i pewną kropką nad i kończących się właśnie projektów. Rok 2020 przebiegł pod znakiem intensywnych działań skierowanych już nie tylko do uczniów i nauczycieli, ale także do prezesów i dyrektorów szkół polskich. Oprócz trwającego już kilka lat projektu «Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie» zasilającego polskie szkolnictwo w środki na utrzymanie placówek i ich wyposażenie, kontynuowany był program «Liderskie Centrum Szkoleniowe». To superprogresywny, nowoczesny projekt wsparcia liderów organizacji oparty na grupowych i indywidualnych coachingach, szkoleniach i treningach mających na celu rozwój osobowości i kompetencji liderskich.

Fundacja Wolność i Demokracja poszła dalej. Już nie tylko przekazuje nauczycielom narzędzia efektywnej pracy i zasila szkoły. Teraz kształci świadomą, nowoczesną, twórczą kadrę nauczycieli i prezesów za granicą. Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, otwierając cykl szkoleń liderskich powiedział, że Polonia ma być partnerem rządu polskiego w budowaniu i prowadzeniu polityki zagranicznej. Jesteśmy na drodze do tego.

Konferencja oswiatowa 1

Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Fot. Fundacja Wolność i Demokracja