Wiadomości
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje o zmianie trybu aplikowania o wizy krajowe do Polski oraz wymagań dotyczących firm, których polisy ubezpieczeniowe będą akceptowane przy rozpatrywaniu wniosków wizowych.

1 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy zmieniające tryb aplikowania o wizy krajowe do Polski:

a) obowiązywać będzie nowy formularz wizowy;

b) także osoby składające wniosek o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy (05A, 05B, 06) będą zobowiązane do przedstawienia podróżnego ubezpieczenia medycznego o min. kwocie 30 tys. EUR obejmującego cały okres ważności wizy, a nie okres 30 dni, jak do tej pory;

c) cudzoziemcy legalnie mieszkający i przebywający na terytorium Ukrainy będą mogli składać wnioski o wizy krajowe do pracy w Polsce. Oznacza to, że taką możliwość uzyskają również osoby z prawem tymczasowego pobytu oraz osoby legalnie przebywające na terenie Ukrainy w ruchu bezwizowym.

W przypadku wniosków złożonych korespondencyjnie – o tym, czy wnioski będą rozpatrywane wg starych czy zmienionych przepisów, będzie decydowała data przekazania ich kurierowi.

Jednocześnie zmieniły się wymagania dot. firm, których polisy ubezpieczeniowe będą akceptowane przy rozpatrywaniu wniosków wizowych:

1. Wymagana będzie całodobowa usługa centrum alarmowego, które umożliwia zgłoszenie zdarzenia podlegającego odpowiedzialności ubezpieczyciela.

2. Firma musi mieć siedzibę lub oddział w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP w RP, PCz UE, PCz EFTA – strony umowy o EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, a jeśli nie ma siedziby lub oddziału, musi spełniać dodatkowo następujące warunki: publikuje wyniki audytu działalności; audyt wykonany jest przez uznany międzynarodowy podmiot audytowy; audyt wskazuje na rzeczywistą możliwość zaspokajania roszczeń wobec ubezpieczyciela przysługujących podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium RP; co najmniej w okresach półrocznych publikuje dane na temat sumy zebranych składek oraz co najmniej w okresach półrocznych publikuje wielkości wypłat w danym rodzaju ubezpieczeń.

3. Minimalna kwota ochrony ubezpieczonych zdarzeń musi w dalszym ciągu wynosić 30 tys. EUR.

4. Ochrona ubezpieczeniowa musi pokrywać zdarzenia typu: koszty nagłej pomocy medycznej i/lub nagłej hospitalizacji; koszty transportu do stałego miejsca zamieszkania w przypadku choroby lub śmierci ubezpieczonego.

Źródło: Konsulat Generalny RP w Łucku

CZYTAJ TAKŻE:

KONSULAT RP W ŁUCKU WSTRZYMUJE REJESTRACJĘ NA ROZMOWĘ W CELU PRZYZNANIA KARTY POLAKA

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1