Wiadomości
  • Register

28 listopada w Łucku miał miejsce I, rejonowy etap V edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą «W drodze do Niepodległości» organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Niestety, w związku z pandemią COVID-19 całe wydarzenie musiało odbyć się on-line.

Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja, utworzona przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej na Wołyniu, złożona z nauczycieli ORPEG oddelegowanych do pracy w Tarnopolu, Kowlu i Łucku.

Zarejestrowała ona uczestników i we właściwym momencie przesłała wszystkim specjalne kody, które umożliwiły o odpowiedniej godzinie zalogowanie się na specjalnej stronie i wypełnienie testu.

Na rozwiązanie wszystkich zadań, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, uczniowie mieli 90 minut. Do następnego etapu awansują ci uczestnicy, którzy najlepiej, w przekroju całej Ukrainy, poradzą sobie z testem. Maksymalnie będzie można zdobyć 36 punktów, aby zakwalifikować się do II etapu trzeba uzyskać minimum 26 punktów.

W zmaganiach w Łucku wzięło udział 13 osób, reprezentowały Towarzystwo Kultury Polskiej z Kowla i Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu.

Do tegorocznej edycji Olimpiady zgłosiło się 35 komisji z 18 krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Egiptu, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Omanu, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy i Węgier.  W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1500 uczestników.

Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy na temat historii Polski wśród uczniów szkół działających przy polskich towarzystwach i stowarzyszeniach. Nagrodami, dla zwycięzców III etapu, są indeksy gwarantujące wolny wstęp na kierunki związane z historią na wiele państwowych uniwersytetów w Polsce.

Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, których partnerami są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Olimpiada historia 2

Olimpiada historia 3

Olimpiada historia 1

Piotr KOWALIK,
nauczyciel skierowany do Łucka przez ORPEG
Fot. Fundacja Wolność i Demokracja