Wiadomości
  • Register

Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że od 23 listopada do odwołania zostaje wstrzymana rejestracja na rozmowę w celu przyznania Karty Polaka (pierwsza karta).

Zgłoszenia, które wpłyną od 23 listopada do odwołania nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu terminu wizyty w Konsulacie.

Rejestracja w celu przedłużenia ważności Karty Polaka, zmiany Karty z powodu zmiany danych osobowych oraz wydania duplikatów odbywa się według obowiązujących zasad dostępnych na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/ukraina/karta-polaka-zlozenie-wniosku

MW

CZYTAJ TAKŻE:

KONSULAT RP W ŁUCKU ZMNIEJSZA DO ODWOŁANIA LICZBĘ PRZYJMOWANYCH WNIOSKÓW WIZOWYCH