Wiadomości
  • Register

Szkoła Języka Polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu zajęła dziewiąte miejsce w konkursie historycznym «Patria Nostra».

Filmowy Konkurs Historyczny «Patria Nostra», w którym uczniowie tarnopolskiej szkoły wzięli udział już po raz trzeci, w związku z pandemią miał nieco inną formułę, niż zaplanowano, i zmienione terminy poszczególnych etapów.

Drużyna Szkoły Języka Polskiego, czyli Oleg Gulka, Alina Pereszluga i Karina Lewczuk, nakręciła film pt. «Wiara, nadzieja, miłość, polskość». Minął rok szkolny 2019–2020 i część drużyny opuściła już szkołę, są studentami w Polsce. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją w przyjęliśmy werdykt jury podany podczas Uroczystej Gali Finałowej transmitowanej przez Facebook – zespół znalazł się na dziewiątym miejscu.

Szkoła Języka Polskiego działająca przy PCKiE gratuluje drużynie szkoły przy Ukraińsko-Polskim Sojuszu im. Tomasza Padury z Równego trzeciej lokaty.

Patria Tarnopol 1

Patria Tarnopol 2

Marianna SEROKA,
nauczycielka skierowana do Tarnopola przez ORPEG