Wiadomości
  • Register

Z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Towarzystwie Kultury Polskiej w Dubnie zgromadziło się 19 osób – dokładnie tyle, ile pozwalają ograniczenia wprowadzone tydzień temu na Ukrainie.

Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania hymnów Polski i Ukrainy. Zgromadzonych powitała prezes TKP w Dubnie Maria Bożko. Mieczysław Łazuk, nauczyciel języka polskiego skierowany do Dubna przez ORPEG, opowiedział o polskim Święcie Niepodległości. Uczennice szkoły sobotnio-niedzielnej, działającej przy TKP, przedstawiły krótki koncert przygotowany pod opieką swojego nauczyciela.

DN Dubno 1

DN Dubno 2

DN Dubno 3

Tekst i zdjęcia: Jana KŁYMCZUK

CZYTAJ TAKŻE:

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI: W LUBOMLU ZABRZMIAŁY POLSKIE WIERSZE I PIOSENKI

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W ZBOROWIE I TARNOPOLU

ŚVIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W UKRAIŃSKO-POLSKIM SOJUSZU IMIENIA TOMASZA PADURY W RÓWNEM