Wiadomości
  • Register

Tydzień od 9 do 13 listopada w Szkole Polskiej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu przebiegał pod znakiem Dnia Niepodległości Polski. Na lekcjach uczniowie uczyli się o najważniejszych wydarzeniach prowadzących do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. po 123 latach zaborów.

Oglądali także filmy i prezentacje o wybitnych postaciach z historii Polski.

We wtorek uczniowie uczyli się o historii hymnu i odśpiewali go w różnych grupach w ramach akcji «Szkoła do hymnu» i tym samym ponownie dołączyli do społeczności polskich szkół na całym świecie.

W piątek, 13 listopada, zostały wręczone nagrody i dyplomy dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursie na najładniejszy rysunek i recytację wierszy patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W kategorii «Rysunki. Dorośli» I i II miejsce zajęła uczennica Tamara Kylyba. III miejsce zdobyła absolwentka szkoły i wieloletnia animatorka kultury w kowelskim środowisku Natalia Balecka. W kategorii «Rysunki. Dzieci i młodzież» I miejsce zajęła Bogdana Żukowska, II – Anna Rabczuk, III – Krystyna Żukowska. W kategorii «Recytacja wierszy patriotycznych» zwyciężyła Natalia Balecka, II miejsce zajęła Sofia Hlyniuk i III miejsce – Natalia Żyrycka.

DN Kowel 3

DN Kowel 4

Wszyscy się cieszyli, że absolwenci zaglądają czasem do szkoły i wspomagają nauczycieli i uczniów dobrymi słowami i działaniem. W piątek szkołę odwiedziły: Jana Wiśniewska i Julia Sech. On-line z Polski w konkursie także wzięły udział dwie uczennice: Sofia Hlyniuk i Natalia Żyrycka.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy i słodkie upominki. W Jury w tym roku zasiedli: Gabriela Woźniak-Kowalik (ORPEG, Łuck), Marianna Seroka (ORPEG, Tarnopol), Henryka Moczała (ORPEG, Szarogród), Anatol Herka (prezes TKP w Kowlu), Wiesław Pisarski (ORPEG, Kowel) i Piotr Kowalik (ORPEG, Łuck).

Patriotyczny tydzień odbył się w ramach projektu «Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie» realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja, a finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel języka polskiego skierowany do Kowla przez ORPEG

CZYTAJ TAKŻE:

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI: W LUBOMLU ZABRZMIAŁY POLSKIE WIERSZE I PIOSENKI

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W ZBOROWIE I TARNOPOLU

ŚVIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W UKRAIŃSKO-POLSKIM SOJUSZU IMIENIA TOMASZA PADURY W RÓWNEM

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI: POLSKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI W TARNOPOLU ZORGANIZOWAŁO KONCERT ON-LINE

W ŁUCKU ODPRAWIONO MSZĘ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

ŁUCKIM POLAKOM ZŁOŻONO ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

UROCZYSTA AKADEMIA W TOWARZYSTWIE KULTURY POLSKIEJ W RÓWNEM