Wiadomości
  • Register

Członkowie Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury będący wolontariuszami projektu «Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie» kontynuują naukę pomagania innym.

15 listopada odbyło się drugie szkolenie dla uczestników projektu, które znowu przeprowadził Tomasz Kałuski. Tym razem spotkanie odbyło się on-line.

Wolontariusze przeanalizowali to, co wykonali w ciągu kilka miesięcy. Podsumowali swoje osiągnięcia, opowiedzieli o pomysłach na przyszłość, trudnościach i chwilach wzruszenia. Za wielki rówieńskiej grupy trener uważa jedność, wzajemną pomoc w podjęciu decyzji i współpracę wolontariuszy ze sobą. Dodajmy, że są już pierwsze pozytywne opinie seniorów wspieranych w ramach projektu.

W trakcie drugiej części zajęć trener mówił o tym, jak nie doprowadzić do zawodowego wypalania się, dlaczego jest ważne, by chwalić i wynagradzać siebie za dobrze wykonaną pracę i zadbać o swój komfort i poczucie własnej wartości. Praca z ludźmi wymaga znacznego poświęcenia się i równowagi emocjonalnej. Wolontariusze mają pozytywną informację zwrotną od wdzięcznych uczestników projektu, jednocześnie wczuwają się w stan swoich podopiecznych, poznają ich codzienne sytuacje i problemy, słuchają życiowych historii. Wolontariusz powinien zawsze być w dobrym nastroju i wspierać emocjonalnie osoby, którym pomaga. Tomasz Kałuski uczył, jak traktować i organizować działania wolontariackie, aby nie stracić entuzjazmu, motywacji i mieć satysfakcję z wykonywanej pracy.

«Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie» jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja i finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

UPS szkolenie

Mariana JAKOBCZUK,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem