Wiadomości
  • Register

W Towarzystwie Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.

Młodzież szkoły sobotnio-niedzielnej przy TKP, przygotowana przez nauczycieli języka polskiego Elżbietę Piotrowską i Tetianę Malczewską, pieśnią i słowem uczciła 102. rocznicę odzyskania Niepodległości Polski oraz setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Pokazano także prezentacje multimedialne, które ułatwiły zrozumienie trudnych losów narodu polskiego.

Grupa dzieci i młodzieży recytowała wiersze poświęcone pamięci polskich bohaterów narodowych. W formie ciekawych dialogów uczniowie przekazali najważniejsze wydarzenia historyczne, które zbliżały Polaków do niepodległości. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem, na wysokim poziomie artystycznym, interpretowali utwory poetyckie. Pieśni w wykonaniu zespołu «Faustyna» wzruszyły zebranych tak, że na zakończenie włączyli się do wspólnego śpiewu.

DN Rivne 1

DN Rivne 2

DN Rivne 6

Obecna na uroczystości wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Aneta Ksel podkreśliła talent dzieci i młodzieży i duże umiejętności w zakresie języka polskiego. Prezes Towarzystwa Władysław Bagiński podziękował wszystkim za zaangażowanie i realizację uroczystej akademii. Następnie wszyscy, w dobrych humorach, częstowali się rogalami świętomarcińskimi.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja «Dla Niepodległości – kontynuacja» finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

DN Rivne 3

DN Rivne 4

DN Rivne 5

Elżbieta PIOTROWSKA,
nauczycielka języka polskiego skierowana do Równego przez ORPEG
Fot. Natalia JAWORSKA

CZYTAJ TAKŻE:

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI: W LUBOMLU ZABRZMIAŁY POLSKIE WIERSZE I PIOSENKI

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W ZBOROWIE I TARNOPOLU

ŚVIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W UKRAIŃSKO-POLSKIM SOJUSZU IMIENIA TOMASZA PADURY W RÓWNEM

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI: POLSKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI W TARNOPOLU ZORGANIZOWAŁO KONCERT ON-LINE

W ŁUCKU ODPRAWIONO MSZĘ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

ŁUCKIM POLAKOM ZŁOŻONO ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI