Wiadomości
  • Register

W Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano uroczystość, podczas której uczniowie recytowali polską poezję, tańczyli i śpiewali piosenki.

Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnów państwowych Polski i Ukrainy, następnie zgromadzonym krótko przedstawiono polską drogę do niepodległości.

Podczas koncertu dzieci recytowały polskie wiersze i śpiewały piosenki. Uczniowie szkoły sobotniej wykonali taniec «Barwy Narodowe», dzieci z klubu «Edelwejs» – taniec z flagą, a zespół «Zerniatko» ze szkoły w Chworostowie w rejonie lubomelskim – «Krakowiaka». Do występów młodych artystów przygotowywały Jarosława Pastoszczuk, Halina Borodczuk oraz Natalia Hnatiuk.

DN Luboml 01

Następnie zostały nagrodzone prace plastyczne uczniów szkoły sobotniej, którzy brali udział w konkursie «11 listopada – Święto Niepodległości Polski». Zorganizowały go malarka polskiego pochodzenia Natalia Błońska-Podolak oraz jej uczennica Krystyna Jakowenko, obecnie studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Za najlepsze uznano prace Marjany i Krystyny Bojko, Anny Oksentiuk oraz Kamili Jaworskiej.

DN Luboml 02

DN Luboml 03

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu «Wielka Polska Rodzina» realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja, a finansowanego ze środków Kancelarii Premiera w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Włodzimierz PEDYCZ,
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu
Fot. Krystyna JAKOWENKO

CZYTAJ TAKŻE:

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W ZBOROWIE I TARNOPOLU

ŚVIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W UKRAIŃSKO-POLSKIM SOJUSZU IMIENIA TOMASZA PADURY W RÓWNEM

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI: POLSKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI W TARNOPOLU ZORGANIZOWAŁO KONCERT ON-LINE

W ŁUCKU ODPRAWIONO MSZĘ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

ŁUCKIM POLAKOM ZŁOŻONO ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI