Wiadomości
  • Register

Kiedy był III rozbiór Polski? Kiedy Polska przystąpiła do strefy Schengen? Ile kilometrów ma Wisła? W jakim stylu zbudowana jest Gdynia? Jaka jest średnia wieku polskiego drzewostanu?

Dzień Niepodległości Polski w Ukraińsko-Polskim sojuszu im. Tomasza Padury w Równem odbył się w formie turnieju wiedzy o Polsce. Wszystkie grupy mające lekcje 11 listopada wzięły udział w quizie odpowiadając na pytania z zakresu historii, geografii, kultury i przyrody.

DN UPS 1

Łatwo nie było, bo na część pytań trzeba było odpowiedzieć «w ciemno». Konkurs miał jednak na celu w sposób ciekawy, niebanalny i zabawowy zapoznać uczestników w historią i współczesnością niepodległej Polski.

1918 to był dobry rok dla Polski. 11 listopada to dla nas radosny dzień. Tak też w UPS-ie tego dnia pamiętamy o polskich sukcesach, zwycięstwach i perspektywach.

Błąd literowy na torcie zamówionym w piekarni uświadomił nam, że nasze « śvięto» wyszło poza granice Polski i stało się wydarzeniem międzynarodowym, jak litera V używana w wielu europejskich językach.

DN UPS 2

DN UPS 4

DN UPS 5

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja «Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie» finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem

CZYTAJ TAKŻE:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI: POLSKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI W TARNOPOLU ZORGANIZOWAŁO KONCERT ON-LINE

W ŁUCKU ODPRAWIONO MSZĘ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

ŁUCKIM POLAKOM ZŁOŻONO ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI