Wiadomości
  • Register

Obchody Święta Niepodległości Polski rozpoczęły się na Wołyniu 11 listopada uroczystą mszą świętą za Ojczyznę w łuckiej katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Mszy przewodniczyli ordynariusz diecezji łuckiej bp Witalij Skomarowski, proboszcz parafii katedralnej ks. kanonik Paweł Chomiak i ks. Piotr Żarkowski, kapłan z diecezji mukaczowskiej, prezes katolickiej organizacji charytatywnej «Caritas-Spes» – Ukraina.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią liczba uczestników nabożeństwa nie była duża. Wzięli w nim udział pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Łucku na czele z Konsulem Generalnym Sławomirem Misiakiem, przedstawiciele miejscowych polskich organizacji i parafianie.

niepodlegla 1

niepodlegla 2

niepodlegla 3

Przed mszą świętą Jarosław Górecki, dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego, oraz Aleksander Radica, komendant Hufca Harcerskiego «Wołyń», przekazali biskupowi Witalijowi Skomarowskiemu Ogień Niepodległości zapalony 9 listopada na cmentarzu legionowym w Kostiuchnówce. Ogień ten corocznie przewożony jest w sztafecie rowerowej do Warszawy, gdzie tradycyjnie jest składany na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Jak powiedział Jarosław Górecki, w tym roku sztafeta odbyła się tylko na krótkim odcinku Kostiuchnówka – Wołczeck, który 9 listopada został pokonany na rowerach przez jednego harcerza i jednego płastuna. Następnie Ogień został przekazany do Polski, a dziś, w Święto Niepodległości, został złożony na Grobie Nieznanego Żołnierza w Łodzi.

Wołyńska wieś Kostiuchnówka w rejonie maniewickim ma szczególne znaczenie w historii odzyskania przez Polskę niepodległości. W lipcu 1916 r. właśnie tutaj po raz pierwszy zjednoczyły się pod wspólnym dowództwem trzy brygady Legionów Polskich, które walczyły w armii austriackiej. Najcięższe bitwy z Rosjanami stoczyła I Brygada Legionów Polskich dowodzona przez Józefa Piłsudskiego, przyszłego naczelnika państwa, pierwszego marszałka Polski.

niepodlegla 7

niepodlegla 8

niepodlegla 9

niepodlegla 10

niepodlegla 11

Uroczystość pobierania Ognia Niepodległości na cmentarzu legionowym w Kostiuchnówce

niepodlegla 12

Na cmentarzu legionowym w Wołczecku

Podczas mszy za Ojczyznę modlono się za Polskę, za rządzących państwem, za rodziny i tych, którzy oddali życie w obronie niepodległości kraju. W swoim kazaniu ksiądz Piotr Żarkowski podkreślił znaczenie wolności tak dla życia ludzkiego, jak i dla funkcjonowania każdego państwa.

niepodlegla 4

niepodlegla 5

niepodlegla 6

Po nabożeństwie delegacja pracowników Konsulatu i harcerzy udała się do Kowla, aby uczcić tam pamięć poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.

niepodlegla 13

niepodlegla 14

niepodlegla 15

Anatol OLICH
Fot. Anatol OLICH, Aleksander RADICA

CZYTAJ TAKŻE:

POLSKA GÓRA NA WOŁYNIU

W STULECIE BITWY POD KOSTIUCHNÓWKĄ