Wiadomości
  • Register

W VII Zjeździe Federacji Mediów Polskich na Wschodzie uczestniczyli przedstawiciele redakcji z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Kazachstanu i innych krajów. Spotkanie odbyło się 6 listopada w trybie on-line.

W części otwartej spotkania uczestniczyli goście z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uczestników zjazdu powitał sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy podziękował za zorganizowanie spotkania poświęconego polskim mediom na Wschodzie oraz za aktywne działania polskich redakcji pomimo trudnej sytuacji epidemicznej. Przypomniał początki Federacji Mediów Polskich oraz postać śp. Mirosława Rowickiego, zmarłego w tym roku założyciela i redaktora naczelnego «Kuriera Galicyjskiego»: «Dla nas wszystkich to co on robił, jest pewnym wyzwaniem, żeby jego spuściznę kontynuować dla dobra Polaków, którzy mieszkają na Wschodzie, dla dobra naszych relacji obustronnych».

zjazd mediow 2

Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP, podkreśliła, że działalność Federacji, a przede wszystkim bliska współpraca środowisk polskich, to stała budowa wspólnoty narodowej bez względu na miejsce zamieszkania. «Nie jesteście biernym obserwatorem zagrożeń» – dodała, odnosząc się do wydarzeń na Białorusi oraz kryzysu wywołanego przez pandemię. «Jesteście dla nas wielokrotnie źródłem informacji na temat różnych środowisk i instytucji. Dzięki temu Polska mogła udzielić odpowiedniego wsparcia lokalnym środowiskom» – powiedziała Małgorzata Gosiewska.

zjazd mediow 8

O znaczeniu polskich mediów na Wschodzie dla współpracy i dialogu, integracji środowisk i informowania o ich działalności mówili szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, współtwórca Federacji Michał Dworczyk, sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak oraz Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

zjazd mediow 1

zjazd mediow 3

zjazd mediow 6

Jerzy Wójcicki, prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, przedstawił projekt misji, wizji i celów organizacji do roku 2030.

zjazd mediow 1

W ramach Zjazdu odbyła się debata o roli Federacji Mediów Polskich na Wschodzie w promocji inicjatyw współpracy międzynarodowej, m.in. inicjatywy Trójmorza czy Trójkąta Lubelskiego. Dyskutowano również na temat sytuacji mediów na Białorusi. Do tego spotkania dołączył Sciapan Puciła, twórca kanału NEXTA w komunikatorze Telegram, medium będącego obecnie głównym źródłem informacji o sytuacji na Białorusi.

Omówiono także bieżące sprawy Federacji oraz przedłużono o rok kadencję obecnego zarządu i prezesa organizacji Jerzego Wójcickiego.

zjazd mediow 4

zjazd mediow 3

zjazd mediow 5

Federacja Mediów Polskich na Wschodzie to organizacja, która reprezentuje polskie redakcje działające na Wschodzie. Została powołana 24 września 2013 r. przez przedstawicieli ponad 30 polskich redakcji z krajów dawnego ZSRR, uczestniczących w konferencji «Polskie media na Wschodzie» zorganizowanej w Senacie RP przez Fundację «Wolność i Demokracja». Federacja została założona jako ciało wspierające i reprezentujące Polaków mieszkających za wschodnią granicą.

Członkowie Federacji spotykają się regularnie od 2013 r., aby dyskutować o sytuacji polskich mediów na Wschodzie. Zjazdy organizacji służą również integracji środowiska dziennikarskiego, sprzyjają poszerzaniu współpracy, wymianie doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Spotkania w ramach Zjazdu zostały zorganizowane przez Fundację «Pomoc Polakom Na Wschodzie» oraz Fundację «Wolność i Demokracja». Jego realizacja był możliwa dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Natalia DENYSIUK
Fot. Fundacja «Wolność i Demokracja»