Wiadomości
  • Register

Na dziedzińcu Rówieńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego została otwarta wystawa «Anna Walentynowicz – bohaterka dwóch narodów».

Wcześniej wystawa była eksponowana w rodzinnej wsi Anny Walentynowicz – Sadowem (dawniej Sinne) w rejonie hoszczańskim na Rówieńszczyźnie. 5 listopada została zaprezentowana w Równem.

Ze względu na pandemię i ograniczenia z nią związane w otwarciu wystawy uczestniczyło niewiele osób, mimo to zgromadziło Ukraińców i Polaków, dla których postać Anny Walentynowicz jest bardzo ważna. Przybyli: konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Teresa Chruszcz, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski, zastępca przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Serhij Gemberg, kierownik Wydziału Kultury i Turystyki ROAP Lubow Romaniuk, pracownicy muzeum oraz krajoznawcy.

Otwierając wernisaż dyrektor muzeum Oleksandr Bułyha porównał Annę Walentynowicz z innymi Ukrainkami, które odegrały ważną rolę w światowej polityce, m.in. z Roksolaną w Turcji oraz Anną Jarosławówną we Francji.

Analogie zaproponowane przez Oleksandra Bułyhę w swoim wystąpieniu kontynuowała konsul Teresa Chruszcz, która zaznaczyła, że Anna Walentynowicz walczyła o prawa robotników, ale również o prawa kobiet, podobnie jak Gabriela Zapolska czy Łesia Ukrainka, feministki z Wołynia, które zmieniły obraz świata.

Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski mówił o Annie Walentynowicz jako o kobiecie, która nic nie pragnęła dla siebie, dbała przede wszystkim o dobro innych ludzi. Porównał Walentynowicz do Wałęsy – oboje stali u początków polskiej demokracji, oboje byli założycielami «Solidarności», mimo że Walentynowicz nie związała później swojego życia z polityką.

Walentynowicz wystawa 1

Walentynowicz wystawa 2

Walentynowicz wystawa 3

Walentynowicz wystawa 4

Tekst i zdjęcia: Tetiana SAMSONIUK,
Rówieńskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze