Wiadomości
  • Register

Kierownictwo Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki wspólnie z koordynatorami Instytutu Polski działającego na uczelni uczciło pamięć katolików pochowanych na cmentarzu parafialnym w Torczynie.

30 października rektor WUN im. Łesi Ukrainki Anatolij Cioś, prorektor ds. edukacyjno-wychowawczych i komunikacji Natalia Błahowirna, koordynatorki Instytutu Polski Switłana Suchariewa i Natalia Ciołyk razem ze studentami wyruszyli do Torczyna, aby uczcić pochowanych na tamtejszym cmentarzu katolików. Wizyta odbyła się przed Dniem Wszystkich Świętych.

Proboszcz parafii Podniesienia Świętego Krzyża ks. Aleksander Hamalijczuk opowiedział przybyłym o osobach, które spoczywają na parafialnym cmentarzu oraz o historii kościoła.

Studenci i wykładowcy uczcili pamięć zmarłych modlitwą, zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach.

Każdego roku studenci Wydziału Stosunków Międzynarodowych uczący się polskiego sprzątają cmentarze i zapalają znicze na grobach. Przy wsparciu polskich kolegów odbywały się też wspólne akcje, kiedy ukraińscy i polscy studenci sprzątali cmentarze w Chełmie, Włodawie, Skirczu i Ołyce. Tegoroczne ograniczenia z powodu kwarantanny uniemożliwiły podjęcie tych inicjatyw.

Torczyn 1

Torczyn 2

Natalia CIOŁYK
Fot. Andrij PETRUSZKO