Wiadomości
  • Register

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej i Dyrekcją Cmentarza Łyczakowskiego zaprezentowały stronę internetową zawierającą m.in. bazę danych nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Cmentarz Łyczakowski jest ważny dla wielu narodów tworzących niegdyś wielokulturową mozaikę dawnego Lwowa. Pochowani na nim ludzie odegrali ogromną rolę także w dziejach światowej nauki, kultury czy życia publicznego. Dlatego też w ostatnich latach polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowało prowadzone przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej, prace inwentaryzacyjne cmentarza. W szczególności inwentaryzowane były nagrobki sprzed 1945 r.

Mimo że prace inwentaryzacyjne ciągle trwają, zgromadzona baza zawiera już ponad 8000 rekordów. Będzie ona stale uzupełniana o wyniki kolejnych etapów inwentaryzacji. Obecnie baza nie zawiera danych dotyczących najstarszej części cmentarza, co związane jest z koniecznością pozyskania praw autorskich do wytworzonych wcześniej materiałów inwentaryzacyjnych. Dane te będą sukcesywnie uzupełniane. W związku z prowadzonymi w ostatnich latach szeroko zakrojonymi pracami porządkowymi, prowadzonymi zarówno przez dyrekcję cmentarza, jak i przez polskie organizacje społeczne, odnalezionych zostało także kilkadziesiąt nieznanych wcześniej nagrobków, one również będą sukcesywnie dodawane do bazy.

Mimo iż baza nie jest kompletna uznaliśmy, że najwyższy już czas udostępnić to co udało się zinwentaryzować. Sytuacja pandemiczna powoduje, że możliwości odwiedzenia cmentarza są mocno ograniczone, dlatego prezentujemy wyniki badań obejmujących na razie ponad 80 % terenu cmentarza – mówi Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

«Projekt ochrony wspólnego dziedzictwa, który realizujemy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce, Fundacją Dziedzictwa Kulturowego oraz Instytutem Polonika pomyślnie trwa już ponad 12 lat. Przeprowadzono wiele wartościowych prac konserwatorskich w tym prace inwentaryzacyjne i badawcze nad zabytkami Lwowa. W projekt zaangażowanych było wiele osób: studentów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, profesorów uczelni. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim za wspólną pracę» – dodaje Lilia Onyszczenko, dyrektor Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej.

Na stronie można znaleźć informacje o kilkunastu najważniejszych twórcach łyczakowskich rzeźb, zarówno polskich jak i ukraińskich czy niemieckich. Odrębne artykuły poświęcono Antoniemu i Janowi Schimserom, Parysowi Filippiemu, Julianowi Markowskiemu, Zygmuntowi Kurczyńskiemu czy Teodozji Bryż.

Strona prezentuje też efekty prac konserwatorskich prowadzonych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2008 r. W latach 2008–2012 prace prowadziło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, a od 2013 r. prowadzi je Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.

Prace konserwatorskie wykonują trzy polsko-ukraińskie zespoły w ramach polsko-ukraińskiego projektu «Wspólne dziedzictwo». Profesjonalnej konserwacji poddano już ponad 150 pomników nagrobnych o wysokich wartościach artystycznych lub historycznych.

Strona posiada dwie wersje językowe: polską i ukraińską i została wykonana przez firmę KOHE na zlecenie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Strona dostępna jest pod adresami: www.cmentarzlyczakowski.pl oraz www.lychakivcemetery.org

Strona Muzeum Cmentarza Łyczakowskiego: http://www.lviv-lychakiv.com.ua/en/

Projekt stworzenia strony został sfinansowany ze środków Ministra Spraw Zagranicznych przyznanych w ramach programu «Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar».

Źródło: gov.pl/web/ukraina

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1