Wiadomości
  • Register

W Lubomlu odbył się XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez miejscowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego.

Festiwal miał miejsce 17 października w Lubomelskim Domu Kultury. Wzięli w nim udział członkowie Stowarzyszenia, uczniowie i nauczyciele szkoły polskiej przy nim działającej, uczniowie gimnazjum nr 1, szkoły nr 2 oraz Liceum Technicznego w Lubomlu, a także uczniowie i nauczyciel muzyki z Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu. W związku z pandemią impreza odbyła się z ograniczoną liczbą osób i bez udziału gości z Polski i Białorusi.

Zgromadzonych powitali prezes SKP im. Michała Ogińskiego w Lubomlu Włodzimierz Pedycz oraz wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Aneta Ksel. Włodzimierz Pedycz odczytał także listy skierowane do uczestników Festiwalu przez senatora RP Józefa Zająca oraz rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Arkadiusza Tofila.

Luboml Festiwal 6

Występy uczestników zaczęły się po odegraniu hymnów Polski i Ukrainy. Uczniowie szkoły polskiej oraz członkowie SKP w Lubomlu czytali wiersze poetów polskich: Juliusza Słowackiego, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Surzyna, Czesława Janczarskiego, Tadeusza Kubiaka, Ryszarda Prymusa, Juliana Tuwima, Władysława Bełzy, Marka Miszczaka, Tadeusza Różewicza, Edwarda Słońskiego oraz innych.

Taniec z flagami, pod kierownictwem Jarosławy Pastoszczuk, wykonały uczennice szkoły polskiej: Kira Ustenko, Sofia Meleszko, Iryna Andrejczuk, Mariia Romaniuk, Marjana Bojko, Złata Martyniuk, Iryna Jurczuk i Mariia Kluka.

Luboml Festiwal 1

Polskie piosenki podczas Festiwalu wykonały Oleksandra Zawalska i Wiktoria Joc-Chołodko z TKP w Kowlu (kierownik artystyczny Ludmyła Lymar), Walentyna Klekociuk z Lubomleskiego Liceum Technicznego (kierownik Andrij Zalewski) oraz Anastasija Sacharuk i Anna Szewczyk (kierownik Walerij Sulik).

Luboml Festiwal 2

Luboml Festiwal 3

Luboml Festiwal 4

Na scenie wystąpiły także Wiktoria Wasiutycz i Denys Lewczuk z klubu tanecznego «Edelwejs» oraz Anatolij Saciuk, pracownik Domu Kultury w Lubomlu, który zagrał na fletni pana.

Luboml Festiwal 5

Luboml Festiwal 7

Uczestnicy Festiwalu otrzymali dyplomy i nagrody, przekazane przez Konsulat Generalny RP w Łucku i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie oraz zakupione dzięki wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja w ramach projektu «Wielka Polska Rodzina» (projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą).

Luboml Festiwal 8

Luboml Festiwal 9

Włodzimierz PEDYCZ,
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu
Fot. Roman MUCZAK

CZYTAJ TAKŻE:

W LUBOMLU RÓWNIEŻ CZYTANO SŁOWACKIEGO