Wiadomości
  • Register

Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak oraz wicekonsul Teresa Chruszcz spotkali się z dziećmi uczącymi się języka polskiego w szkołach sobotnich działających przy Nadzbruczańskim Stowarzyszeniu Kultury i Języka Polskiego.

Spotkanie odbyło się w piątek, 16 października, w szkole w Husiatynie. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół sobotnich w Husiatynie i Chorostkowie. Dzieci najpierw przedstawiły się, następnie opowiedziały konsulom o sobie i zaśpiewały polskie piosenki.

W ramach trwającej od kilku lat akcji «Bezpieczna droga do szkoły» Konsul Generalny RP w Łucku rozdał uczniom kamizelki, paski i znaczki odblaskowe, aby byli dobrze widoczni po zmierzchu.

Husiatyn konsul 2

Husiatyn konsul 3

Husiatyn konsul 4

W tym dniu Sławomir Misiak i Teresa Chruszcz odwiedzili również kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Sidorowie oraz mauzoleum Pajgertów, gdzie zapalili znicze.

Husiatyn konsul 6

Husiatyn konsul 5

Jan PIEJKO,
Nadzbruczańskie Towarzystwo Kultury i Języka Polskiego

CZYTAJ TAKŻE:

SŁAWOMIR MISIAK: «UKRAINA TO ABSOLUTNIE MÓJ WYBÓR»

NOWY KONSUL GENERALNY RP W ŁUCKU ZŁOŻYŁ WIZYTĘ W TARNOPOLU

UROCZYSTOŚCI W SIDOROWIE