Wiadomości
  • Register

Polacy na Ukrainie to nie petenci Państwa Polskiego, ale partnerzy w realizowaniu polskiej polityki zagranicznej. Pracownicy polonijnych organizacji mają być profesjonalistami.

Takie słowa od Ministra Jana Dziedziczaka usłyszało 100 uczestników projektu «Liderskie Centrum Szkoleniowe – profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie» podczas spotkania inauguracyjnego online 6 października.

Przed uczestnikami postawiono trudne zadanie. Każda organizacja w liczbie 10 osób z osobistym trenerem-coachem delegowanym w ramach projektu przez dwa i pół miesiąca będzie pracować nad swoim rozwojem i odświeżeniem relacji, celów oraz metod działań. Analiza swoich kompetencji, zdiagnozowanie ewentualnych projektów, kompetencje takie jak samoprzywództwo, adaptacyjność, innowacyjność i przedsiębiorczość będą zagadnieniami mentoringowo-coachingowych spotkań grupowych i indywidualnych. Ich celem jest profesjonalizacja polskich organizacji na Ukrainie.

Fundacja Wolność i Demokracja w ramach tego projektu proponuje polskim organizacjom najnowocześniejsze narzędzia pracy i pomoc wykwalifikowani specjalistów. Warto, żeby z tego skorzystały.

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Liderskie Centrum 1

Liderskie Centrum 2

Ewa MAŃKOWSKA,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Zdjęcia udostępnione przez autorkę