Wiadomości
  • Register

W pałacu książąt Lubomirskich na terenie Rezerwatu Historycznego w Dubnie odbyła się konferencja krajoznawcza «Powrót. Antoni Andrzejowski: od Warkowicz do Stawiszcz».

Wydarzenie zostało zorganizowane 2 października z okazji 235-lecia urodzin Antoniego Andrzejowskiego (1785–1868), wybitnego polskiego naukowca i przyrodnika badającego florę Wołynia, pisarza i pedagoga.

Po raz pierwszy w ojczystych Warkowiczach w powiecie dubieńskim, gdzie Antoni Andrzejowski urodził się w ubogiej szlacheckiej rodzinie, rozmawiali o nim jako o znanym rodaku, mimo że jego nazwisko jako jednego z pierwszych badaczy ukraińskiej przyrody od dawna jest znane botanikom, zoologom, geologom i paleontologom.

Przywracanie pamięci o wybitnym naukowcu w ojczystych stronach rozpoczęło się w 2018 r. przy okazji 150. rocznicy śmierci Andrzejowskiego. Pomysłodawcą był ks. Marek Rudź, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Stawiszczach w obwodzie kijowskim. W dniu 235-lecia Antoni Andrzejowski powrócił także na Ziemię Dubieńską. Podczas konferencji zapowiedziano odsłonięcie tablicy informacyjnej w rodzimej wsi Starego Detiuka (pseudonim Antoniego Andrzejowskiego), którą opisał w swoich pamiętnikach «Ramoty Starego Detiuka o Wołyniu».

W konferencji wzięli udział ks. Marek Rudź, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej Kościoła Katolickiego na Ukrainie, naukowcy z Kijowa, Równego i Krzemieńca, a także krajoznawcy i nauczyciele. W wydarzeniu uczestniczył także konsul Piotr Matusiak z Konsulatu Generalnego RP w Łucku, mer Dubna Wasyl Antoniuk oraz członkowie różnych dubieńskich organizacji.

Podczas spotkania merowi Dubna wręczono podziękowanie od prorektora Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki za działania na rzecz przywrócenia pamięci o wybitnym uczonym.

Konferencja została zorganizowana przez Intelektualny Klub Kobiet Dubieńszczyzny «Wołyńska Azalia» oraz Dubieńską Radę Miejską.

Andrzejowski 1

Andrzejowski 2

Andrzejowski 3

Andrzejowski 4

Erna SZEWCZUK
Zdjęcia udostępniła autorka