Wiadomości
  • Register

W Bajkowcjach pod Tarnopolem został poświęcony kościół, zwrócony niedawno miejscowej wspólnocie rzymskokatolickiej.

27 września odbyła się tu msza święta i wprowadzenie do kościoła relikwii Świętego Szarbela. Udział w uroczystościach wzięli: arcybiskup archidiecezji lwowskiej Mieczysław Mokrzycki, biskup pomocniczy Edward Kawa, biskup emeryt Bronisław Biernacki z diecezji odesko-symferopolskiej, przedstawiciel arcybiskupa archidiecezji tarnopolsko-zborowskiej Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej o. Andrij-Iwan Howera, prezes Wspólnoty Maronickiej na Ukrainie Elias Sassin oraz katolickie duchowieństwo obu obrządków. We mszy świętej uczestniczyli także członkowie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu oraz parafianie z tarnopolskiego kościoła Bożego Miłosierdzia i NMP Nieustającej Pomocy.

Przed nabożeństwem wiceprzewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej Wiktor Ustenko przeczytał rozporządzenie przewodniczącego Administracji o przekazaniu kościoła na własność organizacji religijnej «Parafia Świętego Szarbela Kościoła Rzymskokatolickiego we wsi Bajkowce w rejonie tarnopolskim w obwodzie tarnopolskim», natomiast zastępca przewodniczącego rady wiejskiej w Bajkowcach Mykoła Duma wręczył arcybiskupowi klucze od świątyni.

Msza Bajkiwci 1

Msza Bajkiwci 3

Proboszcz parafii Świętego Szarbela Jurij Tkacz powiedział, że na początku ХХ wieku Bajkowce należały do katolickiej parafii działającej w sąsiednim Czernielowie Mazowieckim (obecnie wieś Soborne). W latach 30. we wsi wzniesiono kościół. Po II wojnie światowej mieścił się w nim kołchozowy magazyn produktów spożywczych, po odzyskaniu przez Ukrainę niezależności – magazyn rady wiejskiej.

Uroczystą mszę świętą celebrował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Podczas liturgii poświęcił ołtarz kościoła. Szczególną częścią uroczystości było przekazanie parafii relikwii Świętego Szarbela przez prezesa Wspólnoty Maronickiej na Ukrainie Eliasa Sassina oraz ich intronizacja.

Msza Bajkiwci 4

Msza Bajkiwci 5

Msza Bajkiwci 6

Msza Bajkiwci 7

Msza Bajkiwci 8

Tekst i zdjęcia: Ałła FLISSAK,
Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu