Wiadomości
  • Register

W sobotę i niedzielę 26 i 27 września wolontariusze projektu «Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie» nie mieli czasu na odpoczynek. Dziesięć osób z organizacji społecznej «Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury» udało się do swoich podopiecznych.

26 września wolontariusze dotarli do Korca i Zdołbunowa na Rówieńszczyźnie, żeby poznać seniorów oraz ich potrzeby. Podczas spotkań członkowie UPS przekazali im zestawy środków czystości.

UPS seniorzy 1

W Korcu przedstawicieli projektu przywitał ksiądz Tomasz Czopor z miejscowej parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego. Dla wolontariuszy ksiądz zorganizował wycieczkę do podziemi kościelnych przypadkowo odkrytych przez niego kilka lat temu i dochodzących do ruin zamku.

W kolejnym dniu odbyło się szkolenie prowadzone przez Tomasza Kałuskiego, trenera, nauczyciela języka polskiego w miejscowości Stara Krasnoszora (dawniej Stara Huta) na Bukowinie, wolontariusza Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia «AIC» w latach 1999–2010. Zadaniem fachowca było nauczenie rówieńskich wolontariuszy nawiązywania kontaktów z osobami starszymi.

Uczestnicy projektu blisko 5 godzin poznawali zasady wolontariatu, pokonywali obawy związane z prowadzeniem nowej działalności oraz uczyli się radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Następnie ustalili grupę potrzeb charakterystycznych dla większości osób w podeszłym wieku. Podzielili się wrażeniami z wczorajszych wyjazdów oraz, uwzględniając nową wiedzę zdobytą na szkoleniu, opracowali rekomendacje dotyczące komunikowania się z podopiecznymi.

UPS seniorzy 2

UPS seniorzy 3

Jednym z głównych powodów rozpoczęcia realizacji projektu oraz udzielenia wsparcia seniorom stała się pandemia COVID-19. Choć oczywiście trudne warunki życia emerytów na Ukrainie nawet bez koronawirusa były istotnym problemem.

Projekt «Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie» realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, ma na celu udzielenie wsparcia osobom polskiego pochodzenia w wieku ponad 60 lat żyjącym na terytorium Ukrainy oraz tworzenie sieci wolontariuszy, którzy po nabyciu nowych kompetencji będą pomagać seniorom. We współpracy z Fundacją projekt jest realizowany przez organizacje polskie z Iwano-Frankowska, Równego, Odessy i Winnicy.

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Mariana JAKOBCZUK,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Zdjęcia udostępnione przez autorkę

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1