Wiadomości
  • Register

Konferencja z udziałem ukraińskich i polskich naukowców w Równem, podpisanie trójstronnego porozumienia między plastunami i harcerzami, sztafeta rowerowa w Zdołbunowie oraz kontynuacja forum naukowego w Kostiuchnówce.

Taki był program konferencji «100. rocznica Bitwy Warszawskiej i sojuszu Piłsudski-Petlura».

14 września na Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami (NUGW) w Równem rozpoczęły się obrady konferencji «100. rocznica Bitwy Warszawskiej i sojuszu Piłsudski-Petlura».

konfPP 1

Konferencję zainaugurował zastępca przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Serhij Gemberg, który w swoim przemówieniu poruszył kwestię perspektyw współpracy Ukrainy i Polski. Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak dodał, że we współpracy Polski i Ukrainy tkwi ogromny potencjał, który może gwarantować obu państwom pokój i dobrobyt.

Prorektor NUGW Oleh Łahodniuk zaznaczył: «Władze radzieckie zrobiły wszystko, żeby przemilczeć wydarzenia z tamtych czasów. M.in. o założeniu naszej uczelni informowano jako o ich osiągnięciu. Dzięki naukowcom udało się ustalić prawdziwą datę założenia uniwersytetu – był to rok 1915, nie 1922». Zaprezentował także współpracę uniwersytetu z polskimi uczelniami m.in. w zakresie architektury, geodezji, gospodarki wodnej.

Forum naukowe rozpoczęła profesor Katedry Historii Ukrainy Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego dr. hab. Rusłana Dawydiuk, której referat był poświęcony ukraińskiej emigracji politycznej w Równem jako zjawisku będącemu jednym ze skutków Umowy Warszawskiej. Zaznaczyła, że porażka rewolucji spowodowała powstanie ukraińskiej emigracji, na którą składali się wojskowi oraz cywilni emigranci, opowiadający się za dalszą współpracą z Warszawą. Jej zdaniem odegrali oni bardzo ważną rolę w polskim życiu politycznym w okresie międzywojennym.

Profesor Marek Dutkiewicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygłosił referat «Legendy, mity, fakty, zebrane zagadnienia wojny 1920 roku». Dodajmy, że polscy naukowcy uczestniczyli w konferencji zdalnie.

Profesor Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno-Humanistycznego im. Stepana Demjanczuka dr Andrij Żywiuk w oparciu o dokumenty radzieckich organów ścigania przedstawił działalność rewolucyjnych trybunałów wojskowych na terenie Rówieńszczyzny w okresie wiosna-jesień 1920 r.

Szczególnie interesujący zdaniem zgromadzonych był referat profesora Macieja Franza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na podstawie dokumentów policji w województwie stanisławowskim naukowiec przeanalizował ewolucję politycznego autorytetu Symonа Petlury oraz jego rolę jako patrona ruchu narodowego.

Profesor Adam Ostanek z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie zaprezentował źródła archiwalne ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce dotyczące przebiegu działań wojennych na Wołyniu w latach 1919–1920.

W obradach konferencji uczestniczył również dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski, który mówił o wspólnej historii oraz mitach historycznych. W tym dniu zainaugurował także na uniwersytecie wystawę «Za naszą i waszą wolność. Sojusz Piłsudski-Petlura».

W pierwszym dniu konferencji zostało podpisane trójstronne porozumienie o współpracy między rówieńskimi plastunami, Chorągwią Łódzką Związku Harcerstwa Polskiego oraz wołyńskimi harcerzami. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli Oksana Sklar, dyrektor Rówieńskiego Obwodowego Centrum Szkoleniowego Plastu przy Rówieńskiej Radzie Obwodowej, Jarosław Górecki, dyrektor Centrum Dialogu «Kostiuchnówka» Chorągwi Łódzkiej ZHP, oraz Aleksander Radica, komendant Hufca Harcerskiego «Wołyń» Harcerstwa Polskiego na Ukrainie.

Po podpisaniu umowy Oksana Sklar powiedziała: «Zawsze zaskakuje cykliczność historii. To, co dzieje się obecnie, miało miejsce 100 lat temu – wróg ten sam. Rozwijając współpracę ukraińskо-polską, mamy do wyboru dwa kierunki: albo skupienie się na trudnych stronach wspólnej historii, albo podkreślanie ważności wspólnej walki dla rozwoju obu państw, wspólna opieka nad dziedzictwem oraz wspólne budowanie przyszłości».

konfPP 2

konfPP 3

konfPP 4

W ramach Konferencji w Zdołbunowie odbyła się symboliczna (ze względu na ograniczenia kwarantanny) sztafeta rowerowa «100. Rocznica Sojuszu Piłsudski-Petlura», której uczestnicy wspólnie z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP w Łucku odwiedzili zbiorowy grób żołnierzy Wojska Polskiego na starym miejskim cmentarzu przy ul. 8 Bereznia, którzy zginęli w 1920 r. w obronie Zdołbunowa przed bolszewikami, «Dąb Katyński» posadzony ku czci porucznika Zygmunta Szuleckiego na terenie kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła, grób pułkownika Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Borysа Magerowskiego na cmentarzu przy ul. Wiły oraz pochówki strzelców siczowych i Wasyla Żuka, ukraińskiego żołnierza, który zginął 24 stycznia 2015 r. w obronie lotniska w Doniecku. Uczestnicy sztafety rowerowej odwiedzili dworzec w Zdołbunowie oraz szkołę nr 5, na których zamontowane są tablice pamiątkowe poświęcone ukraińskim atamanom Symonowi Petlurze i Jewhenowi Konowalcowi.

konfPP 5

konfPP 6

konfPP 7

konfPP 8

konfPP 9

konfPP 10

Następna część Konferencji odbyła się 15 września w Kostiuchnówce. Uczestników spotkania powitał Jarosław Górecki, dyrektor Centrum Dialogu «Kostiuchnówka» Chorągwi Łódzkiej ZHP. Uczestniczyli w nim uczniowie miejscowej szkoły wspólnie z nauczycielką historii Ludmiłą Kowalczuk.

Zastępca dyrektora Rówieńskiego Muzeum Krajoznawczego dr Tetiana Samsoniuk opierając się na losach osadnika wojskowego Józefa Smoleńskiego, nauczyciela Jana Ciećkiewicza oraz robotnika Cementowni w Zdołbunowie Antoniego Chrzanowskiego opowiedziała w swoim referacie o tym, jak wyglądała zemsta Stalina za przegraną wojnę 1919–1920, której poprzez represje dokonał w okresie wrzesień 1939 – czerwiec 1941.

Dmytro Masłow, zastępca dyrektora Rówieńskiego Muzeum Krajoznawczego, poruszył kwestię rozwoju zaplecza wojskowo-technicznego jako jednego ze skutków wojny polsko-bolszewickiej. Opowiedział także o losach amerykańskiego pilota Meriana Coopera (znanego amerykańskiego reżysera, laureata Oscara), który podczas wojny polsko-bolszewickiej służył w 7 Eskadrze Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Oleh Tyszczenko, dyrektor Zdołbunowskiego Muzeum Historyczno-Krajoznawczego krótko opowiedział o identyfikacji grobu członka ukraińskiej rewolucji z lat 1917–1921 pułkownika Borysа Magerowskiego pochowanego w Zdołbunowie. Jego mogiła została zniszczona w latach 70., ale miejscowi mieszkańcy zachowali epitafium z jego nagrobka: «…Niech Ci, towarzyszu broni, ziemia lekka będzie nawet na obczyźnie». Oleh Tyszczenko, któremu udało się je odnaleźć, po raz pierwszy zaprezentował treść tego napisu naukowcom w Kostiuchnówce.

Uczestnicy konferencji, którzy przybyli do Kostiuchnówki, byli pod wrażeniem Izby Tradycji działającej w Centrum Dialogu, w której swój referat wygłosił Jarosław Górecki. Ogromna liczba eksponatów przedstawiających przebieg wydarzeń w okolicach Kostiuchnówki, znalezionych na polach walk wokół wsi, pieczołowicie wystawiona jest w ekspozycji. Bardzo interesujące było również zwiedzanie z Jarosławem Góreckim miejsc pamięci Legionów Polskich, m.in. Polskiej Góry oraz Polskiego Lasku.

Należy podkreślić, że dynamiczny i ciekawy przebieg wydarzeń był możliwy dzięki wysiłkom m.in. pomysłodawcy konferencji, komendanta Hufca Harcerskiego «Wołyń» Aleksandra Radicy. Współorganizatorami przedsięwzięcia były Konsulat Generalny RP w Łucku, Hufiec Harcerski «Wołyń», Centrum Dialogu «Kostiuchnówka» oraz rówieński ośrodek «Plastu».

konfPP 11

Tetiana SAMSONIUK
Fot. Dmytro MASŁOW