Wiadomości
  • Register

«Kolorowo wokół nas, tańczyć chcemy cały czas» – te słowa z przeboju Krzysztofa Krawczyka «Szkolny rock and roll» zabrzmiały w Łucku podczas koncertu z okazji Dnia Miasta.

12 września w Łucku odbyły się liczne imprezy z okazji 935-lecia miasta. Była wśród nich także symboliczna «Paleta kultur» – międzykulturowy festiwal, w ramach którego już tradycyjnie na początku jesieni mniejszości narodowe zamieszkujące miasto przedstawiają kulturę swoich narodów. W tym roku jego program był co prawda nieco skrócony i przewidywał tylko występy zespołów artystycznych.

Przed mieszkańcami miasta wystąpili młodzi artyści z Wołyńskiego Obwodowego Towarzystwa Czechów «Matice Volyňská», Centrum Kultury Ormian Wołynia «Lori Berd» i Towarzystwa Niemców Wołynia.

Dzien Miasta 2

Trio z Wołyńskiego Obwodowego Towarzystwa Czechów «Matice Volyňská»

Dzien Miasta 9

Tańczy Sofia Balasanian z Centrum Kultury Ormian Wołynia «Lori Berd»

Dzien Miasta 8

Występ braci Kałyniuków z Towarzystwa Niemców Wołynia

Polska wspólnota w Łucku była reprezentowana przez zespoły z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki: chór «Wołyńskie Panie» wykonał polskie ludowe piosenki, a zespół pieśni i tańca «Wołyńskie Słowiki» zaśpiewał przeboje «Tyle słońca w całym mieście» Anny Jantar oraz «Szkolny rock and roll» Krzysztofa Krawczyka.

Dzien Miasta 3

«Wołyńskie Panie» z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki

Dzien Miasta 5

Dzien Miasta 6

«Wołyńskie Słowiki» z Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki

Dzien Miasta 4

Podczas koncertu odbyły się także występy zespołu tańca ludowego «Wołynianoczka» oraz młodych wykonawców ze Stowarzyszenia Sztuk Scenicznych «Spivanochka Show».

Dzien Miasta 1

Na scenie «Wołynianoczka»...

Dzien Miasta 10

oraz «Spivanochka Show»

Tekst i zdjęcia: Natalia DENYSIUK

CZYTAJ TAKŻE:

WIELONARODOWY ŁUCK: W DNIU MIASTA ODBYŁ SIĘ FESTIWAL «PALETA KULTUR»