Wiadomości
  • Register

9 września Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak złożył pierwszą oficjalną wizytę na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki.

W trakcie spotkania z rektorem i prorektorami uczelni Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak wspólnie z wicekonsul Teresą Chruszcz omówili plany przyszłej współpracy z uczelnią.

Następnie konsul spotkał się z przedstawicielami instytucji uczelnianych odpowiedzialnych za współpracę polsko-ukraińską i aktywnie działających na rzecz jej rozwoju. Pracownicy Oddziału ds. Międzynarodowych, koordynatorzy Instytutu Polski, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych, wykładowcy polonistyki na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa od lat współpracujący z Konsulatem Generalnym w Łucku przedstawili osiągnięcia we wspólnych przedsięwzięciach oraz zaprosili Sławomira Misiaka na inaugurację nowego roku akademickiego.

konsul na WUN 1

konsul na WUN 2

konsul na WUN 3

konsul na WUN 4

Switłana SUCHARIEWA,
Koordynator Instytutu Polski WUN im. Łesi Ukrainki
Fot. Oleh BURŁAKA

CZYTAJ TAKŻE:

SŁAWOMIR MISIAK: «UKRAINA TO ABSOLUTNIE MÓJ WYBÓR»

NOWY KONSUL GENERALNY RP W ŁUCKU ZŁOŻYŁ WIZYTĘ W TARNOPOLU