Wiadomości
  • Register

Mieszkańcy Łucka wzięli udział we wspólnym czytaniu dramatu «Balladyna» Juliusza Słowackiego.

Przedstawiciele polskich organizacji, Konsulatu Generalnego RP w Łucku, władz miasta, duchowieństwa i wspólnoty miejskiej spotkali się 5 września na placu naprzeciwko Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, żeby dołączyć do akcji Narodowego Czytania, w ramach której co roku Polacy na całym świecie czytają klasykę polskiej literatury.

Jak zaznaczyła Nina Poremska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki, tegoroczne Narodowe Czytanie jest szczególne dla Wołynian, ponieważ na wspólną lekturę wybrano dramat Juliusza Słowackiego, który urodził się w Krzemieńcu na Wołyniu (obecnie obwód tarnopolski). Podkreśliła: «Dziś cała Polska czyta Słowackiego».

Czytanie Luck 4

Dodamy, że za rok lekturą Narodowego Czytania będzie «Moralność pani Dulskiej» Gabrieli Zapolskiej, która również pochodzi z Wołynia.

Konsul Anna Babiak-Owad z Konsulatu Generalnego RP w Łucku przypomniała wszystkim, że Narodowe Czytanie po raz pierwszy zorganizowano w 2012 r. z inicjatywy prezydenta Polski i jego małżonki w celu popularyzacji polskiej literatury. Pierwszym utworem, którzy przeczytano w ramach akcji, był poemat «Pan Tadeusz» Adama Mickiewicza. W następnych latach zabrzmiały utwory Aleksandra Fredry, «Trylogia» Henryka Sienkiewicza, «Lalka» Bolesława Prusa, «Wesele» Stanisława Wyspiańskiego, «Przedwiośnie» Stefana Żeromskiego i polskie nowele.

Czytanie Luck 5

Anna Babiak-Owad podkreśliła, że dziedzictwo pisarza, którego dzieło wybrano na tegoroczną lekturę, jest uznawane zarówno za polskie, jak i ukraińskie. Dodała, że niestety tłumaczenie dramatu «Balladyna» na język ukraiński nie zostało dotychczas opublikowane.

Życiorys Juliusza Słowackiego oraz historię powstania «Balladyny» przybliżyła zgromadzonym Switłana Zińczuk, prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej.

Czytanie Luck 9

Uczestników Narodowego Czytania powitali również Hryhorij Pustowit, pełniący obowiązki mera Łucka, oraz ks. Paweł Chomiak, proboszcz katedralnej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Zanim rozpoczęło się czytanie wybranych fragmentów dramatu Słowackiego, zgromadzonym zaprezentowano oparte na «Balladynie» przedstawienie, przygotowane przez Towarzystwo «Barwy Kresowe» we współpracy ze Studium Artystycznym Natalii Żurawlowej.

Czytanie Luck 11

Narodowe Czytanie w Łucku zorganizowało Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki we współpracy z Fundacją Wolność I Demokracja przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Czytanie Luck 1

Czytanie Luck 2

Czytanie Luck 3

Czytanie Luck 6

Czytanie Luck 7

Czytanie Luck 8

Czytanie Luck 10

Czytanie Luck 12

Czytanie Luck 13

Czytanie Luck 14

Tekst I zdjęcia: Olga SZERSZEŃ

CZYTAJ TAKŻE:

«BALLADYNA» W INSTYTUCIE POLSKI