Wiadomości
  • Register

W Łucku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Bezpieczeństwo zdrowotne na obszarze współpracy transgranicznej Programu Polska–Białoruś–Ukraina».

Konferencja zostanie zorganizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 wspólnie z Wołyńskim Narodowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki.

W trakcie konferencji zostaną przedyskutowane następujące tematy:

– zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i ich zwalczania;

– społeczno-ekonomiczne skutki sytuacji epidemiologicznych;

– koordynacja działalności służb i inspekcji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego;

– wiarygodne informowanie o zagrożeniach związanych z epidemią przez różne ośrodki informacyjne (w tym: instytucje rządowe czy media);

– różnorodność stanowisk oraz opinii ekspertów i naukowców dotyczących przeciwdziałania sytuacjom zagrożeń pandemicznych.

Konferencja odbędzie się 5–6 listopada 2020 r. w Łucku. Aby wziąć w niej udział, kandydat musi przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy do 5 października 2020 r.

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Źródło: pbu2020.eu