Wiadomości
  • Register

W przededniu Dnia Miasta nowy Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak oraz wicekonsul Teresa Chruszcz złożyli wizytę w Tarnopolu.

W ramach dyżuru, mającego miejsce 27 sierpnia, dyplomaci wręczyli Karty Polaka osobom polskiego pochodzenia, które złożyły wnioski o przedłużenie ważności dokumentu w czerwcu b.r. Konsulowie spotkali się także z osobami w starszym wieku, aby umożliwić im złożenie wniosków o przedłużenie ważności Karty Polaka. Spotkania odbywały się w kościele Bożego Miłosierdzia i NMP Nieustającej Pomocy w Tarnopolu.

W tym dniu Sławomir Misiak i Teresa Chruszcz odwiedzili również Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu, gdzie obejrzeli lokal, bibliotekę oraz plansze ze zdjęciami ukazującymi najważniejsze wydarzenia w życiu organizacji.

Podczas spotkania z członkami towarzystwa, uczniami i nauczycielami szkoły języka polskiego, goście zapoznali się z działalnością Centrum. Uczniowie i nauczyciele podzielili się wrażeniami z udziału w projekcie «Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online» realizowanym 10–21 sierpnia we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Zgromadzeni omówili problemy, które napotyka organizacja w swojej działalności. Młodzież przedstawiła swoje plany na przyszłość. Artem Kozyra, członek PCKiE, obecnie student Akademii Muzycznej w Krakowie, opowiedział, jak się studiuje na tej polskiej uczelni.

Chór «Akwarele Tarnopola» (kierownik Natalia Izotowa), działający przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu, wykonał kilka pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Oksany Kozyry. Wystąpili także skrzypkowie Artem i Ostap Kozyra.

Tarnopol wizyta konsula4 Filssak

Tarnopol wizyta konsula5 Filssak

Tarnopol wizyta konsula7 Kilbicka

Pod koniec spotkania prezes Centrum Piotr Fryz podarował Sławomirowi Misiakowi portret profesora Mieczysława Krąpca, patrona organizacji, który pochodził z Tarnopolszczyzny, a w latach 1970–1983 był rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konsul Generalny RP w Łucku życzył uczniom i nauczycielom skutecznej i ciekawej nauki, a Polskiemu Centrum im. prof. Mieczysława Krąpca – rozwoju i powodzenia.

Tarnopol wizyta konsula10 Flissak

Piotr FRYZ,
Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu
Fot.: Ałła FLISSAK, Lilia KILBICKA