Wiadomości
  • Register

Ukraiński rząd podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu do kraju dla obcokrajowców okresie od 29 sierpnia do 28 września. Powodem jest wzrost poziomu zachorowalności na COVID-19.

Decyzja w tej sprawie została podjęta w środę, 26 sierpnia. Zgodnie z nią zakaz zacznie obowiązywać o godz. 00.00 w nocy z 28 na 29 sierpnia, a wygaśnie o godz. 00.00 w nocy z 27 na 28 września. Zmiany do rozporządzenia miały zostać zamieszczone  na stronie ukraińskiego rządu. W tej chwili nie zostały jeszcze opublikowane.

Zgodnie z decyzją ograniczenie nie będzie dotyczyć m.in. osób, które posiadają pozwolenie na pobyt, są studentami ukraińskich uczelni, członkami misji międzynarodowych i humanitarnych, osób wjeżdżających do kraju tranzytem, kierowców pojazdów ciężarowych, instruktorów państw członkowskich NATO, pracowników placówek dyplomatycznych i członków ich rodzin, działaczy kultury, którzy mają zaproszenie od instytucji kultury, oraz osób przybywających na zaproszenie ukraińskiego MSZ.

Zakaz wjazdu na Ukrainę nie będzie dotyczył obywateli Białorusi, poszkodowanych przez reżim Łukaszenki.

Rząd podjął też decyzję o przedłużeniu adaptacyjnej kwarantanny na terenie Ukrainy do 31 października.

Według danych z czwartku, 27 sierpnia, na Ukrainie potwierdzono 112059 przypadków zachorowania na COVID-19, 2403 pacjentów zmarło, 54217 – wyzdrowiało. W ciągu poprzedniej doby przybyło 1974 nowych chorych.

MW