Wiadomości
  • Register

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza nauczycieli języka i kultury polskiej pracujących poza granicami RP do udziału w szkoleniu on-line pt. «Papież, który kochał sztukę».

Szkolenie realizowane w ramach projektu «ABC klasy polskiej. Program doskonalenia nauczycieli polonijnych» współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel szkoleń: zachęcenie nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski do promocji wartości wpisanych w życie i twórczość Jana Pawła II Wielkiego. Zdobyta wiedza i materiały przekazane w ramach warsztatów (teczka edukacyjna poświęcona Janowi Pawłowi II zawierająca plansze i gry edukacyjne) pozwolą w interesujący sposób prowadzić zajęcia w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe).

Zajęcia będą prowadzone on-line za pośrednictwem platformy ZOOM i Moodle. Warsztaty będą odbywać się w grupach 20-osobowych. Wymiar szkoleń: 20 godzin.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 6 edycji szkoleń. Czas trwania wszystkich edycji: od 14 sierpnia do 26 listopada 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 30 sierpnia. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Po zakończeniu rekrutacji uczestnik szkoleń uzyska informację na temat terminu szkoleń, i harmonogramu prac.

Osoba do kontaktu: Julia Savelieva e -mail: j.savelieva@wid.org.pl

szkolenia online1

Źródło: wid.org.pl